nahoru

Evropa má starší civilizaci, než si myslíme. A není křesťanská

Jiří X. Doležal2. listopadu 2018 • 11:30
Kilt, sukně, je součást skotského národního kroje - a písmo znali ve Skotsku už ve 3. století...
Kilt, sukně, je součást skotského národního kroje - a písmo znali ve Skotsku už ve 3. století...
• foto: 
archiv

Moderní archeologie ukazuje čím dál přesvědčivěji, že naše bludy o křesťanské kultuře jako počátečním kameni naší civilizace jsou historický propagandistický nesmysl. Naše evropská kultura se vším všudy je mnohem starší, jen jsme na to zapomněli a v posvátné úctě vzhlížíme jak k Egypťanům, tak k Vatikánu. Omylem.

Za vznik nějaké „lepší“, vyšší, pokročilejší civilizace se obligátně považuje ten moment, kdy vzniklo v té civilizaci písmo – nebo do ní bylo přineseno. Nejlépe křesťanskými mnichy jako k nám, kde ho vytvořili jistí lingvisté jménem Cyril a Metoděj. Evropské písmo je ale mnohem starší.

Nejdřív psali Číňané

Písmo je v nejstarších kulturách naší planety až děsivě staré – ovšem nikoliv v Evropě. Cosi jako písmo – možná protopísmo, ale možná jen nějaké čárky, jak si pastevec označoval, kolik má v ohradě koz – bylo nalezeno v Džia-chu (Jiahu) v provincii Che-nan v Číně a je datováno do 7. tisíciletí před Kristem. A jsou to popsané – poryté – želví krunýře. Ale jde jen o hypotézu. To písmo, o kterém víme „na tuty“, že jde o písmo, pochází také z Číny a jsou to hieroglyfy na věšteckých kostkách Džia-ku-wen (Jiaguwen) z 2. tisíciletí před Kristem.

I v Evropě nacházíme velmi stará písma: v Rumunsku bylo nalezeno dunajské písmo kultury Vinča a nálezy jsou datované do 6. tisíciletí před Kristem. Analýzou se však zjistilo, že písmo, které má asi 230 znaků (zatím rozeznaných) není evropské. Podobné (tvarem i zářezy) jsou znaky Urucké kultury v Mezopotámii.

V Urúku, kde působila sexuální pracovnice Šamchata, byl tím písmem napsán Epos o Gilgamešovi, nejstarší kniha našeho civilizačního okruhu, a rumunské písmo je jen převezený vynález z Předního východu. Jinak se donedávna zdálo, že naši kulturu a písmo vytvořili křesťané. Na linii etruské písmo – řecké písmo – stará latinka. A s obdivem vzhlížíme jak k čínským znakům, tak k egyptským hieroglyfům.

A taky Britové...

Nejnovější archeologické výzkumy ve Velké Británii však ukázaly, že obvyklý blud – evropská kultura, potažmo evropské písmo, rovná se antika a následně křesťanství – je zbožným přáním. Nové vykopávky odhalily, že na britských ostrovech existovalo písmo již někdy ve třetím čtvrtém století našeho letopočtu a že nebylo ani v nejmenším odvozené od písma antického či od kultury šířené křesťany.

Etnikum zvané „malovaní lidé“ žijící na britských ostrovech ve třetím a čtvrtém století se jmenuje jednak podle obrázků, které kreslili na skály, a také podle obrázků, které si tetovali na tělo. Proto jsou mi sympatičtí. Oxfordská univerzita publikovala nový objev svého archeologa Gordona Noble. Ve Skotsku našli kost – archeologický nález kultury malovaných lidí – ze třetího století našeho letopočtu, která je popsaná zatím nesrozumitelným písmem. Nevíme, co je na ní napsáno, ale to písmo nemá nic společného ani s latinkou, ani s germánskými runami.

Je to samostatně vzniklé jiné písmo než to, které šířila křesťanská kultura, a nález ukazuje, že Evropa nebyla civilizací jedné, křesťanské kultury. Že kulturních kořenů bylo na našem kontinentě víc. A že křesťanství z Říma do zbytku Evropy kulturu sice doneslo, ale za tu cenu, že zničilo původní starší kultury na nově kulturně opanovaném území – jako ty pomalované Skoty.

Křesťanství je ideologie, ne zdroj kultury

Takže máme archeologicky potvrzeno, že křesťanství není nositelem naší kultury, ale že ve své době bylo – i se svými základními znaky, jakým písmo je – normálním expanzivním paradigmatem, který přemohl, vytlačil a k zániku dovedl starší a původnější formy kultury již před jeho příchodem existující v Evropě. Udělalo mi to radost. Je to pěkný důkaz křesťanského milosrdenství a soucitu a Ježíš Kristus by z toho měl jistě radost.

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější