Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump Zdroj: ČTK

Trumpovo jednání posiluje protiamerické procesy. Bude Evropa stát proti USA na Blízkém východě?

Americký prezident vystoupil na půdě OSN a za svou chvástavost sklidil smích. Současně si vyřídil účty s Ruskem a Německem, evropskými zeměmi, co se sbližují. Aniž by si ráčil ke své škodě „všimnout“, že proti oběma vede (obchodní) kampaň. Zopakoval i své další bizarní mantry – o férovém zahraničním obchodě a obnovení nepřátelství s Íránskou islámskou republikou. Nechal se slyšet, že „Írán nerespektuje sousedy ani hranice. Jeho lídři rozsévají chaos, smrt a destrukci“.

Může být a leckdy to tak je, sebejistí perští šíité mají své velmocenské cíle, ale politické elity Spojených států amerických by si měly zamést před vlastním prahem. Alespoň chtějí-li vystupovat též coby morální arbitři a nepůsobit směšně. Nenásledováníhodných dějů leží na zápraží USA hustá, kompaktní vrstva – třeba o odškodnění milionů zmrzačených Vietnamců v nevyhlášené válce neměly nikdy ani nejmenší vůli diskutovat.

Když už jsme u neslýchaně kvalitní „budovatelské dvouletky“ Trumpových zahraničních aktivit, řeknu naplno, co jsem posud toliko naznačil: málokomu se zadaří tak bryskně zařídit partnerství mnoha vzájemně si konkurujících. Nepřátelům vnutit společného nepřítele – sám sebe.

Jaderná (=mírová) úmluva s Teheránem, od níž americký první občan bez náhrady ustoupil, nebyla pro Washington nijak skvělá, leč k jejímu podepsání vedla předlouhá, trnitá a emotivní cesta. Eventuální následovnice Američany opouštěné nukleární dohody bude mít parametry řádově nevýhodnější. „Zbytkoví“ signatáři Skupiny 5+1 (stálí členové Rady bezpečnosti plus Německo), zčásti spojenci Bílého domu, si ťukají na čelo a mohou se přetrhnout, aby si poškozené íránské pragmatiky usmířili.

Přání odplaty

Trumpovo jednání je bohužel účinným katalyzátorem protiamerických procesů. Současná mezinárodní politika či diplomacie jsou také díky němu takříkajíc tekuté, kam se jen člověk podívá. Dost je to patrné v Asii, „světadílu 21. století“, ale tomu se budu věnovat někdy jindy, momentálně si bohatě vystačím se „starým“ kontinentem. Hlavní autorita EU Berlín rezignovala na břidličný plyn z transatlantických vazeb a provazuje svou energetickou bezpečnost s Moskvou, jež s Íránci pěstuje vysloveně přátelské (v syrském krveprolití zakalené) vztahy.

Vyslovenou animozitu mu naopak projevují ropné despocie Perského zálivu. Šejkové Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů, do jisté míry klienti USA, ti především. Je činí Islámská republika odpovědným za atentát z posledního víkendu, jemuž ve městě Ahváz padly za oběť desítky osob, které byly přítomné na vojenské přehlídce. Přesvědčivé důkazy k potvrzení vážného obvinění prozatím postrádáme, ale zdá se, že existují síly, jež by si nebetyčně přály podnítit Teherán k neuvážené protiagresi. Mediálně vděčné odplatě.