Angela Merkelová

Angela Merkelová Zdroj: Štěpán Mareš

Merkelová, odsun, Češi, Němci a sebemrskačství po sedmdesáti letech

Proč mám často pocit, že mnozí naši politici a jiné veřejné osobnosti vytahují téma odsunutých Němců ani ne tak, že by se chtěli omluvit potomkům nespravedlivě poškozených osob, ale spíše jako bič na své dnešní (české) politické oponenty?

Ale pěkně popořádku. Německá kancléřka Angela Merkelová ve svém nedávném vystoupení k Mezinárodnímu dni uprchlíků prohlásila, že pro poválečný odsun německého obyvatelstva neexistovalo žádné morální ani politické ospravedlnění. Mnoho významnějších českých politiků tento dle mého soudu nepovedený výrok kritizovalo. Připomeňme např. slova předsedy ODS Petra Fialy: „Vytahování věci z minulosti a jejich jednostranná interpretace rozhodně nepomáhají rozvoji vzájemných vztahů.“ Kancléřčina slova rázně odmítl mj. i prezident republiky, pan Miloš Zeman, exprezident Václav Klaus anebo premiér Andrej Babiš.

Co autora předloženého textu do značné míry překvapilo, je, kolik českých politiků a komentátorů naopak našlo ve slovech německé kancléřky jakési sebemrskačské zalíbení. A naopak zaútočili na kancléřčiny kritiky. Objevily se dokonce hlasy, že prý odmítáme odpovědnost za odsun a že jsme se za něj prý nikdy neomluvili. Sancta simplicitas!

A jak jsem naznačil na začátku svého komentáře, mnozí naši politici rozehrávají sudetoněmeckou kartu z přízemních důvodů, aby mohli moralizovat a povýšenecky mentorovat své české politické soupeře. 

 

Česko-německá deklarace je jen cár papíru?

Je třeba říci silným hlasem, že naše demokratická republika se ke své zodpovědnosti za citovaný odsun přibližně tří milionů osob přihlásila na nejvyšší úrovni, a to v česko-německé deklaraci z roku 1997, kde se mimo jiné praví: „Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor….“  Mám za to, že věty kancléřky Merkelové jsou v hlubokém rozporu s touto rozumnou deklarací.

Nalejme si čistého vína, odsun byl svým způsobem „humanitární“. Vím, může to znít na první pohled paradoxně či to může někoho šokovat, ale připomeňme si historickou skutečnost, že tu byla mimo jiné velice relevantní obava, že bez něho by byli tehdejší sudetští Němci a Němky de facto zmasakrováni. Touha po odplatě byla tehdy veliká, ne že ne. Nezapomínejme, že šlo o vysoce vypjatou dobu, na kterou nemožno pohlížet brýlemi dnešní poklidné doby. 

Ano, kavárenský humanista roku 2018 si sice může představovat a psát do sborníků, že po prohrané válce, která přinesla nejvíce obětí v historii, zde Němci mohli bezpečně zůstat. Ale nic není a nebylo vzdálenějšího realitě!  

Dívejme se do budoucnosti

Jistě jedním z hlavních otců myšlenky na zmíněný odsun byl náš prezident Edvard Beneš, což je mu mnohými dodnes vyčítáno, nicméně došlo k němu v souladu s tehdy platným mezinárodním právem. Nepopíráme, že v rámci odsunu došlo k velice špatným věcem, které by se rozhodně neměly opakovat. Avšak odsun, to si znovu připomeňme, proběhl v souladu s mezinárodním právem a byl důsledkem nejbrutálnější války v dějinách lidstva, kterou rozhodně nevyprovokovalo Československo, ale němečtí nacisté. To je zapotřebí si neustále připomínat a nevytrhovat odsun z řetězce událostí. Ač se to mnohým našim intelektuálům asi nebude líbit, výsledky druhé světové války nelze zpochybňovat, a to ani v náznacích.

Poučení zní: Měli bychom se dívat do budoucna, a ne se neustále přehrabovat v harampádí minulosti, čemuž nedávná slova A. Merkelové, žel, opět hodně napomohla. Merkelová by si měla vzít k srdci přísloví, které mají společné jak Češi, tak i Němci: Dvakrát měř a jednou řež, zde spíše mluv.

Nejen v souladu s česko-německou deklarací volám: Vážená paní Merkelová, zaměřme své vztahy do budoucnosti!

Pro odlehčení žert k Angele Merkelové na závěr: Nedávný průzkum veřejného mínění v SRN zjistil, že polovina obyvatel už nechce Merkelovou. Ta druhá polovina nerozuměla otázce průzkumu, protože neumí pořádně německy.