Jiřina Šiklová

Jiřina Šiklová Zdroj: Isifa / LN / Ondřej Němec

„Miloš Zeman LSD na Orlíku s mým otcem rozhodně nezkoušel.“ Herečka Hermachová opravuje Jiřinu Šiklovou

Už nejméně třikrát, a pokaždé trochu jinak, vzpomínala socioložka Jiřina Šiklová na to, jak prezident Miloš Zeman zkoušel spolu s ní LSD. „Co si pamatuji, byl to tehdy dobrý trip, Zeman byl spokojen. My ostatní jsme doufali, aby si nevšiml, že je poblíž Orlické jezero. Vytlačovali jsme ho pryč, protože není dokázáno, zda je člověk pod vlivem LSD schopný plavat,“ tvrdila před dvěma týdny na konferenci pořádané Českou psychedelickou společností. Jenže se to celé vůbec nestalo.

„LSD jsme zkoušeli na různých chalupách a chatách a Miloš Zeman, tehdy mladý student nebo už možná absolvent Vysoké školy ekonomické, to také zkusil. A bylo to někde na Orlíku, v chatě Jiřího Hermacha,“ vzpomínala pro změnu v rozhovoru pro obsáhlý článek kanadského badatele Rosse Crockforda, jehož překlad vyšel v Reflexu.

Naši redakci však nyní kontaktovala herečka Jana Hermachová (*1943), dcera zmíněného filozofa a reformního komunisty Jiřího Hermacha (1912–2011), na jehož chatě se podle všech tří nám známých verzí vzpomínky pamětnice Jiřiny Šiklové (*1935) měl onen Zemanův experiment s LSD odehrát. Co přesně paní Hermachová k věci řekla?

Filozof z kotelny

„Abych vás uvedla do obrazu, začnu trochu zeširoka pro ty, kteří ty časy nepamatují. Můj táta byl filozof a v šedesátých letech působil v Dubčekově týmu. Po sovětské okupaci při prověrkách ovšem řekl, že nesouhlasí s invazí, a byl ze strany vyloučen. Musel odejít i z Filozofického ústavu Československé akademie věd a měl zákaz pracovat i jinde. Díky svým kamarádům získal práci v kotelně Motolské nemocnice a posléze v kotelně Smíchovského pivovaru. Já s manželem Josefem Šebkem, který už bohužel umřel, jsme tehdy působili jako herci v Budějovicích, kde jsme vstoupili na podporu Dubčeka do strany, jenže jsme po prověrkách a nesouhlasu s invazí byli vyloučeni a měli kvůli tomu oba velké problémy.

Táta byl vždycky zvědavej

V sedmdesátých letech měl táta spoustu zajímavých kamarádů lékařů, z nichž někteří zkoumali účinky LSD, kterou by se mohli léčit psychiatričtí pacienti. A táta byl vždycky zvědavej… Měli jsme tehdy chatu na Zvíkově. Táta měl chuť to zkusit, takže šel do nemocnice za kamarády a ti mu řekli: Dobře, dáme ti dávku LSD, pojedeme na chalupu s tebou a budeme tě pozorovat; budeš nám říkat, co to s tebou dělá.

A Jiřina Šiklová, se kterou se znal z disentu, hned že to taky zkusí.

Rozhodně žádný Miloš Zeman

Byli jsme u toho tehdy já, můj muž, doktorka a Jiřina Šiklová, ale rozhodně žádný Miloš Zeman! Ten LSD na Zvíkově s mým otcem rozhodně nezkoušel. Ano, byli s tátou přátelé, ale později, až v osmdesátých letech (tehdy už se podobné výzkumy s LSD dělat nesměly; pozn. red.). Přišel za ním několikrát k nám domů na Smíchov, kde spolu vždy dlouze hovořili o politice. Ale u žádného LSD na žádné naší chatě skutečně nikdy nebyl, a na Orlíku už vůbec ne! V pětaosmdesátém pak táta emigroval do Rakouska – podepsal totiž jako jeden z prvních Chartu, byl často u výslechů, všichni jsme kvůli tomu měli velké potíže. LSD zcela jistě zkusil jen jedinkrát, to mu stačilo. A bez Zemana.“

A tím by snad mohla být „pouťovým povídačkám“, jak podivné vzpomínky Jiřiny Šiklové z tohoto soudku označil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, konečně učiněna přítrž.