Mezi ruskými teenagery se stává populární vězeňský způsob života- ilustrační snímek.

Mezi ruskými teenagery se stává populární vězeňský způsob života- ilustrační snímek. Zdroj: Profimedia.cz

Ruský senátor navrhuje zákon zakazující propagaci kriminálního životního stylu

V Rusku se objevila subkultura mládeže, která má zřejmě pozitivní sklon ke kriminální činnosti, a má na to dokonce vlastní kodex. Úřady by na to prý měly dohlédnout s pomocí nového zákona.

Ruský senátor Anton Beljakov navrhl právní předpisy, jež by zakazovaly šíření „kriminální subkultury“. Tato legislativa by změnila současné zákony o masmédiích, informacích a ochraně dětí. Beljakov říká, že reformy by se zaměřily na „informace o sociokulturních hodnotách kriminálního světa zaměřené na přilákání jednotlivců k trestnímu jednání“. Senátor soudí, že taková „propaganda“ není o nic méně společensky nebezpečná, než jsou informace propagující sebevraždu, nelegální drogy a extremismus.

Během posledních několika let se mezi některými ruskými teenagery staly populární takzvané kodexy odsouzených — Арестантский уклад/устав един, zkratka AUE (Vězeňský způsob života je jen jeden). Jejich stoupenci přijímají ve svém každodenním životě zvyky a tradice vězňů. Jde o mládež ve věku 12 až 17 let.

Podle TASS byl návrh zákona zakazujícího šíření kriminální subkultury na internetu a v médiích předložen Státní dumě.

V návrhu zákona se říká: „Je zakázáno v médiích a na informačních a telekomunikačních sítích dělat propagandu kriminální subkultury, která spočívá v šíření informací o sociokulturních hodnotách kriminálního světa s cílem vytvořit atraktivní obraz kriminálního chování.“

Navrhuje se změna opravňující Roskomnadzor (federální úřad, který dohlíží především na obsah internetu) mimosoudně blokovat webové stránky, jejichž obsah tvoří představu o přitažlivosti kriminálního životního stylu.

Jak autor návrhu Beljakov uvádí, „v Rusku na legislativní úrovni není povolena propagace sebevraždy, drog, extremismu a negativních a společensky nebezpečných jevů. Současně formálně k dnešnímu dni neexistuje žádný zákaz propagandy kriminální subkultury, ačkoli popularizace kriminálního života není v žádném případě na nižším stupni společenské nebezpečnosti a tato kriminální subkultura je přímo spojena s extremismem, vydíráním a dalším porušováním zákona a pořádku.“

Řekl, že v Rusku aktivně působí neformální společenství mládeže, jehož členové podporují mladistvé zloděje a „vězeňské smýšlení“, vyžadují dodržování „Kodexu zlodějů“, sbírají peníze na takzvaný společný fond a vytvářejí paralelní mocenskou strukturu podobnou světu „dospělého“ zločinu. Senátor je přesvědčen, že je nutné zabránit dalšímu šíření tohoto nebezpečného jevu.

Tato subkultura se zřejmě šíří již několik let. Bylo by samozřejmě na místě se také ptát, jaké jsou příčiny takového hnutí a co to vypovídá o celkovém zdraví ruské společnosti.