Společná tisková konference Zemana a Putina - ilustrační snímek

Společná tisková konference Zemana a Putina - ilustrační snímek Zdroj: Hanka Brožková - KPR

Zeman v Rusku: Jeví prezident diskrétní příznaky demence?

Miloš Zeman v Rusku předvádí takové orgie servility, že by se za to nemusel stydět ani soudruh Gustáv Husák neblahé paměti. Přišel mimo jiné i s myšlenkou, že povinností českých novinářů je umět rusky. Pan prezident při tomto zajímavém sdělení prozradil o svém zdravotním stavu víc, než je jemu i Ovčáčkovi příjemné.

Rituální tanec do ruského análu, který předvedl Miloš Zeman při své současné návštěvě v Rusku, stojí za několik samostatných komentářů. Já se nyní ale soustředím na formální známky projevu, jenž prozradil o zdravotním stavu Miloše Zemana znepokojivé novinky, vyvolávající zlá podezření.

V rámci řízného pochodu do ruské řiti Zeman odmítl na tiskovce tlumočníka do češtiny a rusky to vysvětlil větou, že český novinář musí rozumět rusky. Český novinář mé generace samozřejmě alespoň základy ruštiny ze základní školy pamatuje, patřím mezi takové. A tak jsem s hrůzou slyšel, jak pan prezident ruštinou s českým přízvukem říká, že novináři jsou povinni „rozuměť“ rusky. Přitom rozumět se rusky řekne ponimať, a žádné slovo rozuměť ruština nezná.

Ale pozor — tohle není článek o tom, že Zeman neumí rusky. Mne zaujalo, že Zeman UŽ nemluví rusky, a míchá do řeči vymyšlené patvary. Jeho užití slova rozuměť mi připomnělo spolužáka v páté třídě (chodil jsem na jazykovku), jenž při zkoušení z ruštiny tvrdošíjně trval na tom, že letadlo (samoljot) se rusky řekne „letálo“. Šlo o dětskou negativistickou reakci, když něco nevím, tak dospělý člověk řekne: Nevím, jak se to řekne, zatímco dítě vymyslí patvar odvozený ze své představy poruštění českého slova a trvá na něm.

Miloš Zeman jako (ve své době) mimořádně inteligentní a tvůrčí muž ale nesporně rusky uměl, a to tak, že velmi dobře! Ruština byla pro jeho generaci prognostiků tím, čím je dnes pro celou vědu angličtina a čím byla ve středověku latina. Mezinárodním jazykem vědy. A Zeman byl významný vědec, u něhož byla studia ruských zdrojů v originále samozřejmostí. A tak je plně oprávněné se domnívat, že ještě před pár lety Zeman věděl velmi dobře, že rozumět se řekne rusky ponimáť a že žádné slovo rozuměť v ruštině nenajde. Teď se mu najednou to slovo nevybaví, zapomněl je, a on je okamžitě nahradí patvarem jako desetileté dítě.

Abych čtenáři vysvětlil: Na Wiki se v kapitole Demence dočteme, že je to „závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni. Nejčasněji bývá postižena krátkodobá, později i dlouhodobá paměť, porušen je také úsudek a časoprostorová orientace, včetně ostatních kognitivních schopností, jakými je pozornost, schopnost komunikace, abstraktní myšlení a rozpoznávací funkce. Osobnost nemocného se postupně rozpadá.“

Server Alzheimer.cz pak výslovně říká: „Demence má, bez ohledu na příčinu, obdobné příznaky: problémy s pamětí, problémy s myšlením a plánováním, problémy s vyjadřováním.“ A já bohužel mnohé z těch příznaků — především změnu a rozpad osobnosti — vidím už léta. Nyní se navíc vynořil zásadní problém s vyjadřováním, a především jeho zcela regresní kompenzace. Takže mám vážné obavy, zda se u pana prezidenta neobjevují první diskrétní příznaky demence. A nemusí to být jen ta alkoholová, ale třeba úplně normální alzheimer.