Uprchlíci na rakousko-bavorském přechodu Wegscheid.

Uprchlíci na rakousko-bavorském přechodu Wegscheid. Zdroj: Metropolico.org (CC BY-SA 2.0)

Uprchlíci na rakousko-bavorském přechodu Wegscheid.
Uprchlíci na rakousko-bavorském přechodu Wegscheid.
Uprchlíci na vlakové stanici Kolín/Bonn.
Uprchlíci na rakousko-bavorském přechodu Wegscheid.
Iráčané z Okrouhlíku
5
Fotogalerie

Uprchličtí šmíráci ve sprchách: Sociolog Hampl lže, jak když Rudé právo tisklo

Pan doktor Petr Hampl vymyslel, že si uprchlíci díky nové směrnici ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera budou moci vybírat pohlaví. Požádal jsem ho o rozhovor k tématu.

Pan doktor se bohužel bál udělat normální rozhovor, vyžádal si otázky mailem a mailem také odpověděl. Proto jsem nemohl klást kontrolní otázky v momentech, kdy pan Hampl ve svých odpovědích lže. Připsal jsem tedy za každou jeho odpověď krátkou poznámku kurzívou, kde vysvětluji, co si konkrétně v dané odpovědi vyfantazíroval.

Jak jste si vymyslel spojení mezi uprchlíky a uznáním transgender lidí do pohlaví, kterým se cítí?

To spojení jsem nevymyslel já, nýbrž pan Dienstbier, když zavádí opatření, které výrazně zvýší riziko sexuálního násilí (nikoliv ze strany transgender), a to shodou okolností v době, kdy do Evropy přichází statisíce imigrantů a kolonistů, mezi nimiž převládají mladí muži a z nichž je mnoho k přesunu do Evropy motivováno právě možností dopouštět se sexuálního násilí.

(Žádné opatření, které by umožnilo uprchlíkům přihlašovat se k pohlaví dle libosti, samozřejmě neexistuje ani se nechystá, pozn. jxd).

Uvědomujete si, že toto spojení je hrubá lež?

Vámi kritizovaný plakátek upozorňuje na naprosto reálné riziko.  Co se stane, když zavedete úpravu, která znamená, že každý, kdo prohlásí, že se cítí být ženou a projde nějakou byrokratickou procedurou, musí být vpuštěn do dámských sprch, dámských šaten apod.? Není těžké si představit, že kromě vámi zmiňovaných transgender osob (připomínám, že se je jedná o nesmírně vzácné případy) začnou nové možnosti využívat i týpci ujetí úplně jiným směrem. Zejména pro řadu násilníků, obtěžovačů a okukovačů je to doslova dar z nebes.  Takže abyste poskytli více pohodlí několika jednotlivcům, musí žít tisíce jiných ve strachu a musí být vystaveny obtěžování. V našem konkrétním případě je navíc možné, že této možnosti budou využívat i nadržení imigranti a kolonizátoři, z nichž mnozí přicházejí do Evropy právě na základě fám o velmi snadno dostupném sexu.  Můžete namítnout, že většina z nich se nejspíš pro takový krok nerozhodne. Ale neměly by nás chránit spíš zákony než to, že potenciální pachatel momentálně nemá chuť? Je tak těžké si představit, že aktivisté nějaké neziskovky islámským kolonistům vysvětlí, jak je to výhodné, a vyřeší za ně všechno papírování? Jestli vám to připadá absurdní, tak si vzpomeňte, jestli vám před pěti lety přišlo myslitelné, že by se dospělý muž s bojovou zkušeností prohlásil dítětem a že by to úřady evropských zemí akceptovaly. 

(Změna pohlaví je dlouhodobá procedura s celou řadou kontrolních momentů a je zcela vyloučeno, aby ji nějak zneužívali Hamplem zmiňovaní „obtěžovači“, či aby za žadatele o změnu pohlaví „papírování“ vyřídila neziskovka. Jde o čiré fantazie. pozn. jxd).

Uvědomujete si, že váš plakátek k tématu je hrubě fašizující lživá propaganda?

Plakátek upozorňuje na zcela konkrétní riziko, které nová iniciativa pana Dienstbiera přináší.  A co je na odmítání sexuálního násilí fašistického, to fakt pochopit nedokážu.

(Žádnou iniciativu ve prospěch umožnění změny pohlaví uprchlíkům nikdo nechystá, pozn. jxd).

Jak je možné, že zneužíváte trpící lidi - transgender - ke svým politickým lžím?

Myslím, že ani příslušníci té specifické menšiny by se nechtěli stát oběťmi sexuálního násilí. Proto se snažím zabránit realizaci takových opatření, která by rizika zvyšovala.

(Změna pohlaví samozřejmě pro nikoho žádné riziko sexuálního násilí nepřináší a dosud vůbec nebyl zaznamenán případ sexuálního násilí ze strany transgender osoby, pozn. jxd).

Proč jste tak xenofobní, že za každou informací (jako za tou o transgender) vidíte uprchlíky?

Protože to slovo používáte opakovaně, upozorňuji, že do Evropy žádní uprchlíci nepřichází. Za uprchlíka můžeme pokládat někoho, kdo utíká např. z území Islámského státu do Libanonu. Ale za uprchlíka nemůžeme pokládat člověka, který se přesouvá z bezpečného Turecka do nějaké evropské země. Do Evropy dnes přichází směs imigrantů, kolonistů a nepřátelských bojovníků. A nejsem xenofóbní. Xenofobie je strach z neznámého. V tomto případě se jedná o záležitost až příliš dobře známou. Navíc nejsem veden strachem, ale odhodláním postavit se na odpor. V běžném jazyce se tomu říká vlastenectví.

(Lžím o vyfantazírovaném riziku se vlastenectví skutečně neříká, pozn. jxd).

Máte s uprchlíky nějaké sexuální fantazie?

Vzhledem k tomu, že naprostá většina imigrantů a kolonistů jsou muži, a já jsem heterosexuál, není to možné.

(Vzhledem k tomu, že pan doktor Hampl v tomto rozhovoru opakovaně lhal, myslím, že lže i nyní, a že by si společnou spršku se snědými mladíky jistě rád dal, pozn. jxd).