Jsou elektromobily skutečně tak šetrné?

Jsou elektromobily skutečně tak šetrné? Zdroj: Tomáš Tesař

Příchod elektromobilů může ropné mocnosti destabilizovat

Dosud mohlo hodně zemí žít poklidně ve své zaostalosti a využívat zásob ropy, ke kterým náhodou přišly. To se může rychle změnit. Už teď začínají mít tyto zaostalé státy problémy.

Po hlubokém propadu se ceny ropy pomalu zase plíží nahoru, protože tu existuje poptávka z Číny a Indie. Jak píše David Koranyi v The National Interest, přesto se objevují pochybnosti, jak to s ropou vlastně dál bude, aspoň pokud jde o její použití jako paliva pro dopravní prostředky. Rozmach elektrických vozidel by mohl uspíšit konec ropné éry a to by mohlo způsobit významné geopolitické turbulence. Producentské země, jež jsou silně závislé na příjmech z ropy, budou „diverzifikovat“ své ekonomiky. Jsme už teď svědky toho, jaké jsou destabilizační dopady nízkých cen ropy na Blízkém východě, a také agresívní chování Ruska může být částečně vysvětlitelné jeho domácí hospodářskou krizí.

Podle autora nemají na první pohled producenti ropy mnoho důvodů k nervozitě. Mezinárodní agentura pro energii předpovídá, že do konce tohoto desetiletí by ceny ropy mohly skočit nad 80 dolarů za barel, protože poptávka nadále poroste. Údajně bude do roku 2030 třeba vyprodukovat asi 40 miliónů barelů ropy denně, aby se vyrovnal pokles a naplnila nová poptávka. Za tou budou stát rozvíjející se ekonomiky. Indie má jen sedmnáct osobních automobilů na 1000 obyvatel ve srovnání s 540 v Německu.

Jenomže to žijeme ve světě prognóz, které jen protahují současné známé křivky a počítají se světem, jak ho známe. Co když ale přechod od spalovacího motoru, páteře světové poptávky po ropě, k hybridním a plně elektrickým vozidlům bude rychlejší, než se očekávalo? Třeba přijde podobná revoluce, jako se to stalo se smartphony. Co to udělá se zeměmi závislými na vývozu ropy, jako je Rusko a Saúdská Arábie?

Elektromobily dnes představují méně než 0,1 procenta na světovém trhu s automobily a OPEC věří tomu, že to nebude více než jedno procento všech vozů i v roce 2040. Ale to je nejspíš přání otcem myšlenky.

David Koranyi cituje společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF), jež už ohlašuje dvacátá léta tohoto století jako desetiletí elektromobilu. Uvedení auta Tesla Model 3 je podle autora předzvěstí nové éry cenově dostupných vozů s elektrickým pohonem a elektromobily by mohly výrazně stlačit poptávky po ropě již v letech 2023 nebo 2028, což by mohlo vytvořit nadbytek ropy podobný tomu, který podnítil ropný cenový kolaps v roce 2014.

Ruský ministr financí varoval, že ruský rezervní fond může být už letos vyčerpán, pokud zůstanou ceny ropy na dnešní úrovni. Problémy mají i Saúdská Arábie a Venezuela, čekalo by to Libyi, Írán, Rovníkovou Guineu, Angolu a Kongo. To jsou země, jejichž hrubý domácí produkt je z více než 50 procent závislý na exportu ropy. Dalším faktorem může být snaha snížit emise kvůli změnám klimatu.

Saúdská Arábie už o svých problémech uvažuje, jinde k tomu však chybí rozhled a politická vůle.

Každá mince má dvě strany. Pokud je někdo stoupencem teorie globálního oteplování způsobeného člověkem, bude rozvoj elektromobilů vítat. Stejně tak to ale bez ohledu na zimu a teplo potěší ty, kdo nejsou rádi, že světové zásoby ropy se nacházejí nějakou zlomyslností dějin zrovna v zemích, jež neoplývají demokracií a jsou spíše sponzory terorismu. Může to mít dopad i náboženský, protože kdo pak bude platit všechna ta islámská centra a stavbu mešit po celém světě.

Ropa by se v případě jejího nahrazení elektřinou také vyšetřila na jiné použití, než je její jednorázové spálení. Tou druhou stranou možného vývoje je však možná destabilizace zemí, které nebudou schopné přechod na novou situaci zvládnout. Jak vidíme, nejsou tyto země už dnes schopné řešit skoro nic kromě efektivního útisku vlastních obyvatel. Až přijdou o poslední peníze, mohou nastat ještě velké planetární turbulence. Jenže jen kvůli tomu se pokrok nezastaví. Internet se taky mnoha lidem nelíbí.