nahoru

Boj o Zeď nářků: Herodes byl muslim!

Jiří X. Doležal22. října 2015 • 10:00
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
Profimedia.cz

UNESCO bude hlasovat, zda je jeruzalémská Západní zeď součástí mešity al-Aksá. Navrhuji hlasovat i o tom, zda jsou muslimskými svatyněmi také egyptské pyramidy a Stonehenge. Jejich zakladatelé přece byli pravověrní muslimové!

Zeď nářků, či přesněji Západní zeď, je nejsvětějším místem, kde se dnes mohou židé modlit. Západní zeď je součástí obranného valu kolem Chrámové hory, na které stával první i druhý židovský Chrám. Ten ovšem v roce 70 zničili Římané. Rozbořili a zasypali jeho trosky, a židé se od té doby nemohou u Chrámu modlit. Do Chrámu ovšem mohli vstupovat jen velekněží, navíc po rituální očistě, takže ortodoxní židé nemohou vstoupit ani na místo, kde stával. Západní zeď - její vnější strana - je tedy nejbližším místem Chrámu, kam může ortodoxní žid přijít a modlit se. A je to modlitba účinná, protože pro věřící je Zeď podobně jako celá Chrámová hora místem, kde je trvalá přítomnost Boží.

Nyní UNESCO bude hlasovat, zda je jeruzalémská Západní zeď a prostranství před ní součástí mešity al-Aksá. Jde o návrh šesti arabských zemí, které požadují, aby areál dostala statut muslimského svatého místa. To by znamenalo, že by se tam už židé modlit nemohli.

Když se podíváme na historická data, nezbývá než uznat muslimský požadavek jako oprávněný. Západní zeď totiž zbudoval Herodes Veliký, král Judei, který žil někdy mezi lety 73 - 4 před Kristem. Jak známo, prorok Mohamed, který ustanovil islám, pak žil v letech 570 – 632 po Kristu, tedy asi o sedm set let později. Z toho evidentně vyplývá, že Herodes byl muslim a vše, co postavil, je muslimskou památkou. Požadavek arabských zemí prohlásit Západní zeď součástí mešity je proto plně oprávněný a legitimní. Stejně legitimní, jako nárok na palestinskou nadvládu nad územím Judei, která je už podle jména tradičně arabskou enklávou.

Když už bude UNESCO hlasovat v podobně bizarní záležitosti, navrhuji hlasování rozšířit. Minimálně o Stonehenge a pyramidy. Stonehenge, jeho nejstarší část, pochází někdy z roku tři tisíce sto před Kristem. Pyramidy pak byly postaveny v letech 2700 - 1700 před Kristem. Z toho tedy, stejně jako u Západní zdi, jasně vyplývá, že jde o muslimské památky, které by měly být spravovány muslimskými náboženskými organizacemi, a do kterých by měli nemuslimové zakázaný přístup. A rehabilitace islámských míst by měla pokračovat nejen ve světě, ale i u nás. Přichází čas, aby naši historici konečně kápli božskou a přiznali, že muslim byl i praotec Čech!Klíčová slova: muslim, islamista, unesco, zed narkuDiskuse ke článku

 

Nejčtenější