nahoru

Jaká pravidla a principy respektovat, když chci žít v Evropě

Jefim Fištejn10. října 2015 • 07:00
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
ČTK/Newzulu/NIGINA BEROEVA

Časopis Reflex nabízí seznam několika základních hodnot, s nimiž by měl být seznámen každý imigrant, který v těchto měsících usiluje o pobyt v zemích Evropské unie. Naše deklarace nechce nahrazovat standardní azylovou politiku. Má jen ambici předejít konfliktům a nedorozuměním s lidmi z odlišných civilizačních okruhů.

Snášenlivost vůči jinakosti je ústřední hodnotou západní civilizace. Je to podle filozofa Voltaira právo na jiný názor za podmínky, že bude zachováno i naše právo na názor opačný. Občas slyšíme, že náboženské přesvědčení běženců jim neumožňuje tolerovat názory nás, „nevěřících“. Má to znamenat, že až dosáhne počet uprchlíků kritické hranice, bude nám jejich názor vnucován na základě jejich pravdy?

Náboženství je soukromou věcí každého,  do veřejného prostoru nepatří. Stát je odloučen od církve a ­neřídí se předpisy žádné konfese. Islám reguluje veškeré aspekty života společnosti. Podřídí se přistěhovalci evropskému principu, že stát má světskou podobu?

Na území každého státu platí bezvýhradně společné zákonodárství, vyjma věcí náboženských a samosprávy komunit a krajanských spolků. Je utečenec připraven k tomu, že bude případně souzen v souladu s obecnými zákony, nikoli podle muslimského práva šarí’a?

Sexuální menšiny si pro sebe vydobyly v Evropě značný společenský prostor. Bude rozšířená muslimská obec vidět v alternativně orientovaných rovné spoluobčany, případně je tolerovat ve svém středu?

Svoboda jedince a jeho lidská a občanská práva jsou pravými pilíři, na nichž spočívá západní civilizace. Je muslimský přistěhovalec připraven tento princip sdílet, či má k němu zásadní výhrady? Vidí v osobní svobodě univerzální hodnotu, anebo typickou židovsko-křesťanskou zbloudilost? Bude kupříkladu shovívavě posuzovat případný přestup souvěrců k jiným, například ke křesťanským církvím? Anebo hodlá nadále pokládat usmrcení za zákonný opravný prostředek zakotvený v jeho věrouce?

Všechny lidské bytosti mají stejnou hodnotu. Žena není majetkem muže. Je tato hodnota slučitelná s niterným přesvědčením žadatele, anebo se pokusí přesvědčit většinovou společnost, že kráčet deset kroků za manželem, potřebovat souhlas otce či bratrů, aby mohla jít večer do kina, podvolit se výběru ženicha vnuceného rodinnou radou či kmenovou radou starších – že to vše je nezadatelným právem muslimské ženy, jež ji činí šťastnou?

Společenským řádem univerzálně přijatým v Evropě je demokracie. Ta zajišťuje přímo nebo zprostředkovaně vliv většiny na chod státu. Státní moc se uskutečňuje prostřednictvím svých tří pilířů – exekutivy, zákonodárství a soudnictví –, které fungují podle principu brzd a protivah. Je běženec ochoten nadřadit toto uspořádání svým kmenovým loajalitám?

Náš sociální systém je určen pro ty, kdo si nejsou schopni sami účinně pomoci. Sociální dávky jsou dočasná záchranná síť pro nemocné, handicapované nebo ty, co se ocitli v tíživé situaci. Systém sociálních dávek není alternativou aktivní práce.

Základem evropské civilizace je svoboda slova, svědomí a svoboda šířit své názory a politické přesvědčení. Média v zemi, až na výjimky, nepodléhají státu a každý v nich může vyjádřit názor na jakoukoli věc.

Každý muž smí mít jen jednu manželku a žena jednoho manžela. Mnohoženství je trestné ve všech evropských zemích. Azylant v rámci řízení o sjednocení rodin si bude moci pozvat k registraci jen jednu manželku, jinak v evropském právním řádu vzniknou nepřípustné trhliny, jež se rozšíří i na jiné zákonodárné oblasti.

Pravidla byla součástí obsáhlejšího textu Jefima Fištejna, který vyšel na Reflex.cz 26. září. Jsou však stále aktuální, proto je zařazujeme jako samostatný text.Klíčová slova: imigranti, azyl, EvropaDiskuse ke článku

 

Nejčtenější