Samonasírači

Samonasírači Zdroj: Jan Šibík

Samonasírači aneb agrese na webu i v ulicích. Proč jsou internetové diskuse žumpa?

Dobrý den, sleduji internetové diskuse. Pod politicky laděnými články se vyskytují výlevy, ze kterých člověku vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Často se to bagatelizuje s tím, že ti lidé to stejně nemyslí vážně a že „naživo“ to jsou slušní občané. Přesto si tímto chlácholivým vysvětlením „upouštění páry“ na internetu nejsem úplně jist.


Také si myslíte, že až patologická nenávist vyjadřovaná požadavky na věšení, zastřelení (vůči vládě, kapitalismu, Nečasovi, Kalouskovi, lidem s opačným názorem) není nebezpečná? Opravdu si můžeme být jisti, že tito lidé nebudou schopni, když se najde ten „správný“ vůdce, své požadavky, plné nenávisti, realizovat? Svoji úlohu podle mého názoru sehrávají i média, jež obvykle přinášejí pouze negativní zprávy a spoluvytvářejí tak pseudorealitu. Což ale bohužel není spousta mých spoluobčanů schopna rozpoznat.


Lidé se pohoršují nad politiky, kteří podle nich pouze kradou a lžou. Já na to říkám, že politici přece vzešli z lidu, takže je nemožné, aby mezi prostým lidem žili jen slušní občané, kteří by se, kdyby měli příležitost, nenechali rovněž zkorumpovat. Dovoluji si vybrat pár komentářů z internetových diskusí. První jsem našel pod článkem, kde autor vyjadřuje nesouhlas s odborářskými demonstracemi:

 

„Jindra Henri Štrobl“ tam reaguje na diskusi, jejíž autoři však žádné urážky nepoužívali:

 

„Vy dva kreteni vy ste bratři v triku nebo co? no debatovat s vylízanýma blbcema opravdu nema cenu doufám že ta revoluce bude brzo a vy dva kreteni budete viset na první lampě a ty dementní idiote tomaši přid mi to o těch horníkach říct do očí a v životě už se hubou nenažereš.“

Jindra Henri Štrobl, Orlová

 

Tento milý příspěvek se zase týká posledních demonstrací 17. listopadu: „Plně souhlasím jedu taky, žádný samet ale kosky, ne na hraní ale dlažební. Jedem problém tady ale je – nebude koho házet z oken, oni budou zalezlí ve svých rezidencích a luxusních chalupách, neboť je sobota, Na obraně státu už rozdali rozkazy s použitím síly proti demonstrantům tak poteče krev. Lidi toho se ale nebudeme bát a 17.11. jim ukážeme to , čeho se nejvíc bojí. Jednotu celého národa!!!“

Mirek Brabec

 

Podobných výlevů se najde na internetu mnoho. Snažím se sám sebe přesvědčovat, že jde jen o slova. Ale těmi to začíná vždycky ...

Josef Provazník

 

To, co nyní pozorujeme, je stále emotivnější odpoutání negativních postojů části lůzovitého obyvatelstva od reality hodnocené objektivními údaji. Tyto lidi vůbec nezajímá, že Česká republika patří po dvaceti letech mezi 35 nejbohatších zemí světa (!), že má v celé EU nejméně lidí ohrožených chudobou, že se od listopadu 1989 neustále prodlužuje střední délka života a zároveň se zvyšuje náš náskok v tomto ukazateli před ostatními postsocialistickými zeměmi, že nás neničí tornáda, tsunami ani vulkány a že máme vládu, jež sice klopotně, ale cílevědomě zabezpečuje naši zemi před nepříznivým hospodářským vývojem.

 

Je to také první vláda, která opravdu pohnula s korupcí, která je nyní trestána, tudíž viditelnější. Samonasírači, místo aby to ocenili, považují tuto viditelnost za charakteristický rys právě této vlády. Kdyby o korupci pokrytecky mlčela, asi by si vysloužila méně kritiky.

 

Nebezpečné je, že žádná fakta a srovnání nepomohou, jde už jen o čistou nenávist a negaci. Sdílím Vaše obavy a kladu za vinu pravici, že svou rétorickou sociální necitlivostí a nepochopitelným sebedestruktivním chováním tento vývoj spustila a živí. Nijak si v tom nezadá s většinovým proudem v médiích, jež rozdmychávají nejnižší lidské „pudy“ a závist poukazováním na příjmy toho či onoho, vily, luxus. Přitom zchudnou-li bohatí, zchudnou všichni. To bohatší dávají práci chudším, to převážně oni si kupují věci, z nichž stržená DPH plní státní kasu. To, co vidíme na náměstí, nepřináší žádný program a je to naprosto iracionální.

 

Nikdy se nedařilo obyvatelstvu tohoto území tak dobře jako nyní. Člověk aby se ale bál to vůbec vyslovit! Oni nechtějí slyšet, že se nemají zle, že hypermarkety jsou ve dne v noci plné davů tlačících koše přeplněné nesmysly. Dalším viníkem jsou politici a „osobnosti“, jež se tomuto proudu podbízejí, aby stoupli v oblibě. Nevědí, že půjdou první na řadu, neboť revoluce vždy požírají nejdřív vlastní děti.

 

Opozice dnes nenávist sice rozdmychává, ale zatím opatrně, protože chytřejší z ní vědí, jak snadno se jim to může vymknout z ruky, až zvítězí. Tento sloupek není prostorem pro hlouběji argumentovanou rozpravu. Přesto i zde lze navrhnout řešení: zviditelněním a identifikací IP adres, což je možné, znesnadnit anonymitu diskusních žump. To však by byl jen první krok. Nechápu, že už tu dávno není.