Bude dálniční známka zdražovat?

Bude dálniční známka zdražovat? Zdroj: Foto Aha! – R. Matějková, Profimedia.cz

Dálniční známky čeká cenová revoluce. Je nový ceník adekvátní stavu a kvalitě těchto komunikací?

Od pátku 1. března dochází k velké rošádě v cenách dálničních známek v České republice. Cena roční známky se zvyšuje z dosavadních 1500 na 2300 korun. Nově se zavádí jednodenní známka za 200 korun a u třicetidenních a desetidenních známek dochází k mírnému poklesu ceny ze 440 na 430 korun, respektive z 310 na 270 korun. Stát si od změn v ceníku slibuje vyšší finanční výnos. Přesto se tu nabízí kverulantská otázka: jsou ceny známek opravdu adekvátní stavu a kvalitě dálnic?

V současné době lze dálniční známky v České republice koupit pouze v elektronické podobě. Ty se začaly prodávat od 1. prosince 2020 a papírové nálepky o měsíc později z prodeje zcela zmizely. Koupit si dálniční známku je možné několika způsoby. Asi nejrychlejší a nejvíce praktické to je v elektronickém obchodu na webu edalnice.cz.

Pokud nechcete kupovat elektronickou dálniční známku v e-shopu, lze si k nákupu vybrat jedno z oficiálních obchodních míst. Mezi ně patří například pobočky České pošty a čerpací stanice sítě EuroOil. Zde pak stačí obsluze nadiktovat potřebné údaje, jako je SPZ, časovou délku platnosti elektronické dálniční známky, počátek platnosti, ale i druh pohonu auta. Třetím způsobem nákupu je pořízení známky v samoobslužném kiosku. Ty jsou umístěny zejména v příhraničních oblastech před vjezdem na zpoplatněný úsek pozemní komunikace a umožňují pouze bezhotovostní úhrady.  

Ze statistik policie či celní správy je patrné, že v Česku se často vyskytuje přestupek v podobě jízdy po dálnici bez dálniční známky. Ročně se jedná až o několik tisíc řidičů v rámci jednotlivých dálnic či krajů. Tento risk je přitom velice drahý. V takovém případě totiž mohou policisté či celníci na místě udělit pokutu do výše 5000 korun a ve správním řízení se tato sankce může vyšplhat až na 20 000 korun. Nový bodový systém pamatuje tučnými pokutami (a v krajním případě odejmutím řidičského oprávnění) za překročení povolené rychlosti.

Ale zpět k cenám. Ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že výrazné zvýšení ceny roční známky bylo nevyhnutelné, protože její výše se neměnila dvanáct let a za tu dobu inflace značně povyrostla. Upozornil proto, že i v příštích letech se může cena známek měnit právě s ohledem na inflaci. Pro úplnost dodejme, že v loňském roce se prodalo 3,211 milionu kusů ročních známek. Přestože řada řidičů se předzásobila a známku si koupila před začátkem března, stát očekává, že letos vybere více než loni, kdy to bylo 6,5 miliardy korun.

A stane se tak i přesto, že cena třicetidenních a desetidenních kuponů mírně klesne. Možná právě tento mírný korektiv ceny přivede na dálnice i „sváteční řidiče“, kteří se jim dosud vyhýbali. Ale pozor! Nehovoříme zde o seniorech, kteří jednou či dvakrát do roka vyrazí na hřbitov nebo za příbuznými, ale o lidech, kteří jedou autem na dovolenou či na letiště v Praze a dalších městech a v rámci úspory nákladů jezdili po neplacených vedlejších komunikacích, byť šlo o silnice 1. třídy. Jde tak vesměs o lidi z příhraničních regionů, kde jinak dálnice nejsou a tito lidé zpoplatněné během roku takřka nevyužijí.

Pro motoristy, kteří hodně cestují a jezdí dlouhé trasy, je i takové razantní zdražení známky zanedbatelné. Jiní lidé to mohou vidět jinak. Po dálnici jedou opravdu jen několikrát do roka a mají větší tendenci si všímat, že často na dálnicích stojí v zácpách, jsou na nich samé opravy, v televizi vidí, že kvalita těchto komunikací není valná, nebo je srovnávají s kvalitou vozovek v sousedních zemích. A zde Česká republika nijak nevyniká. Většina lidí ví, že ani 35 let po revoluci nemáme přímé dálniční spojení s Vídní, do Dolního Dvořiště se stále jezdí po klikatých serpentinách a příběh dálnice D11 je podkladem pro napsání absurdního dramatu. Dlužno dodat, že v posledních letech se situace zlepšuje a dálniční síť postupně houstne.

Uvidíme, jak v následujících týdnech a měsících nový ceník promění statistiky prodaných dálničních kuponů. Důležité však je, aby si vláda a stát byly vědomy toho, že když od řidičů žádají úhradu za použití vybraných komunikací, měly by učinit vše, aby tyto komunikace odpovídaly své ceně i kvalitou a plynulostí silničního provozu.