Spalte kapitalismus, ne uhlí! Školní stávka v Kolíně n. Rýnem.

Spalte kapitalismus, ne uhlí! Školní stávka v Kolíně n. Rýnem. Zdroj: Marco Verch (CC BY 2.0)

Marek Stoniš: Kapitalisme, braň se!

Greta Thunbergová, jejíž hnutí nabádá děti nechodit do školy a raději ponouká k ničení slavných obrazů v galeriích a přilepování k silnicím, a děvče, kterému naše generace zničila dětství, vydala knihu.

Tentokrát jde o sborník The Climate Book, bezesporu šířící planetární bludy a dezinformace o ničení planety, který by nestál za řeč, kdyby Greta při příležitosti jeho uvedení na trh nešokovala slovy o tom, že je na čase svrhnout kapitalismus: „Je to systém definovaný kolonialismem, imperialismem, útlakem a genocidou, prováděnými takzvaným globálním Severem k nashromáždění bohatství,“ prohlásila mimo jiné.

Jenže šokovat mohla Greta jen toho, kdo nevidí a neslyší zjevné: Celé té generaci mladých, rozhněvaných a rozmazlených fracků přece od začátku nejde o nic jiného než zničit svobodu, tržní hospodářství, chcete-li, kapitalismus. Jejich varování před hořící planetou a kvílení o posledních vteřinách k její záchraně podporují hlavně užiteční idioti, kteří revoltě pomáhají penězi, mediální pozorností, politickými sliby a závazky. Možná je k tomu vede bláhová představa, že při posledním klimatickém soudu je nesvrhnou do horoucích uhlíkových pekel a nebudou se vařit v kotlích, pod které budou čerti přikládat akciemi zlého Twitteru, portréty Donalda Trumpa nebo sebranými spisy Václava Klause.

Vím, že nikdo nebude Gretu a její příznivce popotahovat za to, že veřejně vyzývá k ničení demokratických hodnot, na nichž stojí naše civilizace. Ale stálo by za to, jí aspoň připomenout, že systém, který chtějí svrhnout, nejenže vynalezl vteřinové lepidlo, jímž se lepí k silnicím a zdem galerií, nebo chytré telefony, jimiž se svolávají na své protestní akce. Je to především systém, který „způsobil“ bohatství, díky němuž si mohou dovolit rozmazlenost, přepych a život v představě, že peníze nemají žádnou souvislost s prací, že se generují někde v útrobách počítačů a internetů a mají být spravedlivě distribuovány moudrými hlavami ve vedení neziskových organizací.

Pokud zůstaneme v naší malé české zahrádce, lze snadno dokázat, že to byl právě kapitalismus, a to dokonce ten divoký, devadesátkový, který k našemu životnímu prostředí přispěl nesrovnatelně více než to, co u nás zuřilo před ním: tedy socialismus, jenž spolehlivě ničí vše, co se mu postaví do cesty. A za devadesátkami pokulhává dokonce i současný režim, nazvěme ho třeba zeleně regulovanou parodií na kapitalismus. Zatímco v devadesátých letech se u nás za vlád ekologisty nenáviděného Václava Klause cíleně investovalo do odsíření elektráren, sanace ekologických škod, způsobených… ano, socialismem, dnes se bičujeme emisními povolenkami, přidáváním zemědělských plodin do pohonných hmot, zákazy jaderných elektráren, automobilů, nekonečnou kontrolou uhlíkové stopy, což má všechno sice nulový vliv na klima, zdrcující ovšem pro svobodu a kapitalismus.

To ovšem Gretám naší doby nevysvětlíte. To bychom po nich taky mohli chtít, aby jely na klimatickou konferenci do Egypta, podívaly se na Saharu a přemýšlely, jak emise neregulovaného průmyslu starých Egypťanů změnily zemi oplývající zvěří, řekami a stromy ve vyprahlou poušť.

Místo toho raději braňme svobodu, trh a kapitalismus. Bída klimatu nepomáhá. Zelená ani rudá.