Jana Venezuela Maláčová - plakát od Jana Ignáce Říhy

Jana Venezuela Maláčová - plakát od Jana Ignáce Říhy Zdroj: Jan Ignác Říha

Ivan Langer: Po třiceti letech se vrací socialismus. Bude mít „lidskou tvář“. A bude zadarmo!

Nejdřív vláda vydá „státní energetické šeky“, aby zachránila ohrožené drahotou (elektřiny, plynu, vody a všeho). Pak založí státní bytovou agenturu, vykoupí všechny kvůli drahotě (elektřiny, plynu, vody a všeho) nesplacené hypotéky a dá všem svým nájemníkům státem garantované půjčky.

Ti, kdo bydlí ve svém nebo jsou v nájmu (ještě existujících) nestátních majitelů domů a bytů, budou platit bydlící v domech a bytech patřících státu.

Ti, kdo vlastní domy a byty, budou státem dodatečně zdaněni, nebo vyvlastněni nebo jejich domy a byty budou zařazeny do nájemní sekce státní bytové agentury zajišťující sociálně spravedlivé nájemné.

Ti, kdo budou schopni platit faktury (za elektřinu, plyn, vodu a za všechno), budou platit za všechny, kdo nebudou schopni platit. Od vlády nedostanou nic, neboť součástí „lidské tváře“ a sociální spravedlnosti bude jejich úkolem platit všechno všem ostatním.

Kdo se bude smát? Rus a Číňan

Mezitím vláda sebere ve jménu ekologické sociální spravedlnosti všem peníze, aby je dala těm, které si sama vybere, aby vyráběli čistou energii. Tak, že se Rus a Číňan bude smát a společně si to budou užívat. Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) tím konečně překročí Žlutou řeku. Ale nikoho to nebude nic stát. Bude to zadarmo. Green Deal Evropské unie v roce 2021 sice vypadá jako Nová ekonomická politika Sovětského svazu z roku 1921 a jako Velký skok vpřed Čínské lidové republiky z roku 1958, ale zdroje jsou!

Aby se to všechno zúřadovalo, zajistilo, zorganizovalo, zkontrolovalo a bylo tak, jak má být, vytvoří vláda nové státní úřady a zaměstná nové úředníky – administrátory. Jejich platy budou logicky vyšší než platy těch, kdo je platí. Kdo by tu práci pro stát jinak dělal, že ANO?!

Elektromobily, větrníky, soláry

Kromě demokratické podoby volby na něm není a nebude nic nového, než jak tomu bylo před třiceti lety.

U socialistů a populistů je totiž neměnným zvykem, že nejdříve svojí politikou zregulují, co se zregulovat dá, poserou, co se posrat dá, a pak někomu něco dají z toho, co od všech vyberou. Aby jim za to byli vděční. A protože to nestačí a nemůže stačit, zaplatí to všechno ti, kteří se sotva narodili anebo se ještě nestačili narodit! Ti nenarození a sotva narození totiž nemají volební právo. Až ho budou mít, nebudou se stačit divit, co po rodičích a prarodičích zdědili!

Na rozdíl od nich se jejich dědictvím alespoň budou moct projíždět elektromobily mezi větrníky a slunečními panely. A po večerech si nechávat vyprávět o tom, jak to kdysi bylo stejné. U svíček a petrolejek, když zrovna nebude dost foukat vítr a sluníčko svítit...

A k tomu všemu na nás prostřednictvím vlády bude (s lidskou tváří) dohlížet a všechno to zaplatí covid! Ale bezpohlavní. Na věčné časy a nikdy jinak...

Ivan Langer, autor je bývalý ministr vnitra, politik ODS