Andrej Babiš dojí stát

Andrej Babiš dojí stát Zdroj: Jan Ignác Říha

Začínající farmáři doplácejí na Babišův střet zájmů, stát si je bere jako rukojmí

V posledních týdnech zažili někteří začínající farmáři nepříjemné překvapení. Státní úředníci jim rozesílají dopisy, že nemohou proplácet dotace kvůli šetření střetu zájmů Andreje Babiše. Premiér přitom sliboval, že jeho osobní problém nebude mít na zemědělství žádné dopady.

Státní zemědělský a intervenční fond pozastavil proplácení některých programů spolufinancovaných z prostředků EU. Tento zádrhel pocítí hlavně mladí začínající farmáři, kteří potřebují investovat do zemědělské techniky. Dostávají na srozuměnou, že schválená dotace na jejich projekt nebude poslána v daných termínech, což jim zásadním způsobem brání v rozjezdu podnikání.

Rozpor v auditu

Podle úřadu je důvodem probíhající audit unijních zemědělských dotací vyplacených v letech 2014 až 2020, dotýkající se střetu zájmů českého premiéra. „V jeho dosavadním vývoji a závěrech Evropská komise konstatuje rozpor současné situace pana Ing. Andreje Babiše jakožto veřejného funkcionáře s poskytováním dotací k projektům společností ze skupiny Agrofert,“ uvádějí zástupci fondu.

„Státní zemědělský intervenční fond dokončí administraci Vaší žádosti po obdržení závěrečné zprávy Evropské komise k auditnímu šetření týkajícího se střetu zájmů,“ uzavírá dopis vyrozumění žadatelům o příspěvek.

To je ovšem vážná komplikace. Zatímco audit regionálních dotací Agrofertu dospěl do konečné podoby a s definitivní platností potvrdil premiérův střet zájmů, u druhého auditu zemědělských fondů stále probíhá smírčí řízení. Finální jednání zástupců komise a ministerstva zemědělství vedeného Miroslavem Tomanem, důsledně hájícího Babišovy zájmy, proběhne v polovině září. Závěrečná zpráva bude k dispozici neznámo kdy v příštím roce.

Náhlé procitnutí

Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka se stopka týká těch farmářů, kteří pořídili techniku v některé z firem Agrofertu, a následně požádali o proplácení dotace v rámci Programu rozvoje venkova. Státní fond ovšem předem nesignalizoval, že mohou být potíže s proplácením dotací i v tomto případě.

Problém spočívá v tom, že se firmy Babišova holdingu účastní výběrových řízení, jež musí žadatel o tento typ dotace absolvovat. Jejich administrace trvá nejméně půl roku a mají striktní pravidla, jelikož se jedná o veřejné peníze. Nikdo na rizika spojená s těmito dodávkami neupozornil, přitom se jedná o problém známý několik let.

Postup Státního zemědělského intervenčního fondu ostře kritizuje Asociace soukromého zemědělství. Farmáři se podle ní fakticky stali jeho rukojmím v kauze, jejíž vznik a průběh nemohli a nemohou ovlivnit. Asociace na tento rozpor upozorňuje dlouhodobě, ale státní aparát ho dosud odmítal řešit.

„Skutečnost, že pozastavil z důvodu střetu zájmů premiéra proplácení žádostí o dotace právě začínajícím zemědělcům, je pak odsouzeníhodná především proto, že jde o zemědělské podnikatele bez jakékoli finanční rezervy, neboť do podnikání v oboru teprve vstupují,“ uvedl předseda asociace Jaroslav Šebek.

Agrokoncerny v klidu

Dlužno dodat, že evropské dotace byly původně určeny v první řadě právě malým farmám, nikoli obřím agrokoncernům. O ně se stát umí postarat, jelikož inkriminovaný problém se týká investičních dotací. Nárokové dotace vyplácené podle výměry zemědělské půdy Agrofertu zůstávají a Babišova vláda blokovala při jednání na evropské úrovni jejich zastropování.

Agrofert je suverénně největším příjemcem zemědělských dotací nejen u nás, ale i v rámci Evropské unie, přičemž jeho expanze pokračuje po nástupu hnutí ANO do vlády. Od roku 2014 stoupla výměra zemědělské půdy vlastněné skupinou Agrofert na 141 tisíc hektarů, tedy o třetinu. Díky přímým platbám na obdělávanou plochu inkasovaly jeho firmy jen od roku 2017 zhruba tři miliardy korun.

Je to jen kampaň

„Je jasné, že do očí bijící obrovský střet zájmů Andreje Babiše se musí někde projevit a současné pozastavení některých dotací může být pouze začátek. Asociace proto vyzývá premiéra, aby učinil veškeré kroky k ukončení střetu zájmů tak, aby tento stav neohrožoval čerpání, respektive proplácení finančních prostředků ze strany EU, a to na jakékoli dotační programy, nejen v oboru zemědělství,“ apeluje Jaroslav Šebek.

Andrej Babiš však prohlašuje, že v žádném střetu zájmů není. Všechno je podle něj kampaň s cílem dostat ho z politiky, organizovaná domácími i vnějšími „nepřáteli“. Jak dlouho chce hrát toto divadlo? Dokud mu to voliči umožní. Takové „podružnosti“, jako jsou komplikace začínajících farmářů, jsou pod jeho rozlišovací schopností.