Poctivý a rázný generál, který nenapomáhal zlu? Názory na komunistického prezidenta se různí

Přesně před 80 lety, 30. ledna roku 1943, vyrazil z uralského Buzuluku na frontu 1. československý samostatný prapor vedený Ludvíkem Svobodou. Sám jeho velitel byl před odjezdem povýšen do hodnosti plukovníka… Jedná se o jednu z významných událostí na životní cestě pozdějšího armádního generála a prezidenta republiky. Jeho život s mnohými vzestupy i pády mapuje video v úvodu článku. Jeho smýšlení a pocity v historicky významných okamžicích pak dobře dokládá několik citátů, které jsme pro vás vybrali.

Únor 1948, jeho proslov jako ministra národní obrany k vojákům: „Odmítněte co nejrozhodněji jakékoli protisovětské štvanice. Stůjte na stráži proti cizím špionům a rozvratníkům národa i armády. Semkněte se kolem svého vrchního velitele, prezidenta dr. Beneše.“

Listopad 1952, dopis prezidentu Gottwaldovi z vyšetřovací vazby, kam ho komunistický režim v době čistek a zinscenovaných procesů zavřel: „Pane prezidente. Vy víte, že jsem stranu poslouchal a vždy se řídil pokyny, které jsem od ní dostal. Straníkem jsem se cítil již dávno – od té doby, co jsem s Vámi začal spolupracovat v Sovětském svazu. Já jsem nezneuctil a nezradil Váš polibek z Buzuluku. Já jsem nezneuctil několikeré podání ruky Stalina. Ve svém životě jsem netoužil po slávě, netoužil jsem po generálské hodnosti, netoužil po ministerském křesle … ale ani po vězeňské cele. Bohužel, dostalo se mi všeho.“

Srpen 1968, Praha, odmítnutí jmenovat okamžitě po sovětské invazi promoskevskou vládu kolaborantů v čele s Aloisem Indrou: „To, co mi tady navrhujete, udělat nemohu a nikdy neudělám. Kdybych něco takového udělal, národ by mě musel vyhnat z tohoto Hradu jako prašivého psa!“

Srpen 1968, Moskva, rozhorlený výlev proti Dubčekovu reformnímu křídlu, které se zdráhalo podepsat protokol nadiktovaný Moskvou, jenž zpětně legitimizoval okupaci z 21. srpna: „Zase jen žvaníte a žvaníte! Už jste se dožvanili až k tomu, že máte obsazenou zem! Tak už se chovejte podle toho a jednejte! Já jsem už v životě viděl hory mrtvých a nedopustím, aby kvůli vašim řečem zahynuly tisíce lidí!“