Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna Zdroj: repro Mall.tv

Náhrobek Albrechta z Valdštejna
Socha Albrechta z Valdštejna, který nechal celý palác i zahrady vystavět.
Na Staré Hrady zavítá Albrecht z Valdštejna se svou družinou
3
Fotogalerie

Vojevůdce nezemřel hrdinně na bitevním poli, ale potupně v ložnici. Jeho smrt předpověděl horoskop

Albrecht z Valdštejna je dodnes považovaný za jednoho z největších vojenských stratégů v evropských dějinách. Vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský proslul ale také jako schopný hospodář a vojenský podnikatel. Byl vůbec prvním, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, ale z kontribucí nepřátelských i spojeneckých území a z vlastních prostředků.

Mohl si to dovolit, byl jedním z nejbohatších mužů své doby. Během svého života nashromáždil větší jmění než samotný císař. Své Frýdlantské vévodství nazýval Terra felix, neboli Šťastná země. Panství bylo vyčleněno ze Zemských desek Království českého a vojevůdce z něj vytvořil stát ve státě, o kterém rozhodoval jen on sám. Jako hlavní město si zvolil pohádkový Jičín, který za jeho panování pohádkově prosperoval. Vévoda tu přestavěl zámek a vybudoval mnoho budov. Jeho plány ale byly daleko ambicióznější, chtěl vystavět katedrálu, zřídit univerzitu a chovat bource morušového na hedvábí pro vojenské uniformy.

Velkou vášní rodáka z Heřmanic byly horoskopy, podle nich se často rozhodoval. Budoucnost si nechával předpovídat od Jana Keplera. Slavný astronom a matematik Albrechtovi předpověděl nejenom zisk bohatství a vysoké postavení, ale vystihl i jeho vlastnosti: pronikavou inteligenci, dravost, ctižádost, odpor ke všemu konvenčnímu a touhu po výjimečnosti.

Při sestavování jednoho z horoskopů Kepler zjistil, že v březnu 1634 potká vévodu velmi nepříznivá, život ohrožující konstelace planet. Tahle zpráva se ale k Albrechtovi nikdy nedostala, Kepler se mu ji obával sdělit. Nakonec se ukázalo, že i v téhle předpovědi měl pravdu. Zmýlil se jen o pár dní.

Osudný se mu stal 24. leden 1634, kdy vydává český král a římský císař Ferdinand II. dekret, jímž Albrechta z Valdštejna zbavuje vrchního velení císařské armády. Součástí výnosu byla také dlouho utajovaná instrukce, podle které měl být Valdštejn zabit. Padesátiletému šlechtici, který se takřka z ničeho vypracoval na jednoho z nejmocnějších mužů své doby, tehdy zbýval poslední měsíc…

Na to, jaký byl celý jeho život, se podívejte v další epizodě seriálu Životy slavných v úvodu článku. A pokud vás zajímají i osudy dalších významných osobností, které psaly historii, všechny je najdete zde