Ilustrace Terezy Bartůňkové k instalaci Inner Land

Ilustrace Terezy Bartůňkové k instalaci Inner Land Zdroj: Tereza Bartůňková

Sestřih ze Signal festivalu 2017
Ohlédnutí za festivalem signál 2016.
Loňská instalace Organik v kostele U Salvátora
Loňská instalace Organik v kostele U Salvátora
Dílo s názvem Reflexe od Petra Vacka a Adama Ciglera bude k vidění v klášteře sv. Anežky České
69
Fotogalerie

Signal Festival: Může mrak vplout do chrámu? Zažijte osvícení v bezčasí v kostele U Salvátora

Signal Festival, zaměřený na světelné a digitální umění, nabídne mimo jiné jedinečný audiovizuální zážitek v podobě studie Inner Land Study I. Středobodem instalace v kostele U Salvátora bude varhanní koncert a onou hudbou a světlem modelovaný mrak, imitující krajinu. Performance by měla umožnit protnutí krajiny vnější a vnitřní, a dokonce se pokusit zprostředkovat kolektivní, hluboce spirituální zážitek. Půlhodinový zázrak pod goticko-renesanční klenbou se odehraje každý den od 10. do 13. října vždy ve 20:00, 21:00, 22:00 a 23:00.

V evangelickém kostele U Salvátora vznikne za burácení varhanní hudby kouřový mrak, který se bude proměňovat vlivem světla a fyzikálních jevů. Spolu s hudbou bude vytvářet měnící se atmosféru a simulovat pobyt v krajině. Jediným cílem instalace však není zážitek přijímaný z vnějšku, měla by zejména vyvolat velmi individuální niternou zkušenost.

„V současné době na nás ze všech stran útočí tolik vzruchů a impulsů, na které musíme reagovat. Chtěli bychom diváka na chvíli uvést do stavu klidu v jiném časoprostoru, a pokud se podaří, snad i povznesení. Nepůjde o žádnou efektní light show, spíš o prostor bezčasí, ve kterém se může příchozí na chvíli ponořit sám do sebe a my mu k tomu zprostředkujeme podmínky pomocí zvuku, světla a tmy. Chceme poukázat na to, jak je důležité koukat se nahoru, nad sebe, na nebe,“ říká o studii scénografka Tereza Bartůňková.

Krásné i strašidelné pocity

Během půlhodiny by měl divák okusit pocit osamocení v krajině. Tím mu umělci vytvoří prostor pro osobní zázrak, meditaci či smíření, které divák může, ale nemusí zažít. „Pokud okolní krajinu člověk zakouší v osamocení, může dojít k velmi silným pocitům konfrontace vlastního vnitřního světa s tím vnějším. Fascinuje mne pocit nepatrnosti sebe sama jako malého člověka tady na zemi v kontrastu s rozsáhlostí krajiny země, nebo dokonce vesmíru. To, jak své okolí vnímáme, záleží na našem rozpoložení, proto si myslím, že chvíle, kdy člověk může být v krajině sám se sebou a jen s ní, jsou výjimečně krásné a pro život nezbytné,“ vypráví o svých pocitech Bartůňková.

Projekt Inner Land Study I. má na svědomí čtveřice mladých umělců: Stage designer a technik studia Alta Štěpán Hejzlar, audiovizuální umělec Oliver Torr, hudebník a kazatel Ondřej Merta a v neposlední řadě scénografka Tereza Bartůňková, která se nejraději vyjadřuje prostřednictvím světla. Světlo, které bude hrát při instalaci prim, umělkyně popisuje jako svébytnou bytost, která je tvárná, pomíjivá, prostorotvorná. Navozuje krásné i strašidelné pocity. Během performance má být světlo v naprosté symbióze se zvukem, budete svědky jejich interakce a vzájemnosti.

Torr, Hejzlar, Bartůňková i Merta hledají v site specific představení odpovědi na několik otázek. Je samota vzácná? Nebo dokonce nutná? Je možné vytvořit podmínky pro kolektivní zážitek na hranici spirituální zkušenosti? Můžeme díky umění hlouběji porozumět vlastním touhám, přáním, prosbám či potřebám? Je možné se dnes dívat do krajiny bez myšlenky na blížící se klimatickou katastrofu? Necháte se zlákat, uklidníte se, zastavíte, zamyslíte, prozřete. A pak budete opuštěni. Naštěstí.

Představení spadá do série Signal Soundscape a navazuje na loňskou performanci Organik. Nevztahuje se na něj festival pass, vstupné je 190 korun, na místě 290.

Na fotografie z loňského Signal festivalu i na plány instalace Inner Land Study I. se podívejte ve fotogalerii: