U příležitosti 103. výročí založení Československa zástupci ČEPS s Českou obcí sokolskou zasadili na deseti místech ČR národní strom, lípu velkolistou

U příležitosti 103. výročí založení Československa zástupci ČEPS s Českou obcí sokolskou zasadili na deseti místech ČR národní strom, lípu velkolistou Zdroj: Jan Malý

Dárcovský program ČEPS pomáhá tam, kde je potřeba. Sociální pomoc jim není cizí

Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. Zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny od výrobců k distributorům a rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační sítě. Přenosová soustava ve správě ČEPS je zároveň tepnou, která spojuje Česko s elektrizačními sítěmi okolních evropských států. Hlavní platformou ČEPS na poli společenské odpovědnosti je Dárcovský program, který ročně podpoří stovky projektů. Kde ČEPS pomáhá, přibližuje v rozhovoru Hana Klímová, vedoucí oddělení komunikace ČEPS.

Na co se filantropie v ČEPS zaměřuje?

Mottem aktivit ČEPS na poli dárcovství je, že pomáháme tam, kde je potřeba. Jako společnost ze sta procent vlastněná státem se při udělování podpory z Dárcovského programu řídíme jak usnesením vlády č. 334/1999, které stanoví oblasti, kam můžeme pomoc nasměrovat, tak vlastní firemní strategií dárcovství. Primárně se zaměřujeme na sociální pomoc, rozvoj sportu dětí, mládeže a handicapovaných a na podporu kulturního života v regionech. Část rozpočtu směřuje také na rozvoj energetické gramotnosti a technického školství. Ročně podpoříme stovky projektů po celé republice.

Dokážete reagovat na nenadálé situace, jakou byla například pandemie covid-19?

Ano. V roce 2020 i 2021 jsme pomáhali při řešení problémů, které koronavirus způsobil – vyhlásili jsme čtyři výzvy určené všem českým krajům a rozdělili celkem dvaadvacet miliónů korun. Peníze byly využity například na nákup ochranných zdravotnických pomůcek, výrobu ochranných celoobličejových masek i na projekty usnadňující přechod dětí a studentů z distanční výuky zpět do škol. Finanční podpora zamířila také na jižní Moravu, kterou v červnu 2021 zasáhlo tornádo s katastrofálními následky; pomohli jsme financovat třeba obnovu skautských základen a dětských kluboven na Hodonínsku.

Připojili jste se i k současné pomoci Ukrajině?

Podpořili jsme Český červený kříž v jeho pomoci uprchlíkům z Ukrajiny – dar ve výši pět miliónů korun byl rozdělen podle potřeby do krajských oblastních asistenčních center na financování dobrovolnických aktivit. Zároveň jsme přispěli ke vzniku překladů edukačních videomateriálů pro ukrajinské uprchlíky do znakové řeči.

Zapojujete do filantropických aktivit i své zaměstnance?

Koncem roku 2021 jsme se při­pojili vlastním projektem Štědré dny ČEPS k celosvětové iniciativě Giving Tuesday, kterou v Česku zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Zaměstnanci svým hlasováním vybrali tři dobročinné projekty neziskových organizací, které získaly podporu z Dárcovského programu – pomoc putovala seniorům, zrakově postiženým i dětem s Angelma­novým syndromem. Kolegové měli možnost srážkou ze mzdy individuálně podpořit i další projekty dle svého výběru. Nedávno jsme se ­zapojili i do Běhu pro Ukrajinu našeho partnera České obce so­kolské, celkem se vybralo 99 tisíc korun.

Dárcovský program cílí i na rozvoj sportu dětí, mládeže a handi­capovaných…

Přesně tak, ČEPS podporuje řadu sportovních aktivit pro děti a mládež – chceme je motivovat, aby si našly cestu ke sportu. Zaměřujeme se třeba na děti z dětských domovů, jež podporujeme v rámci vzdělávání a snažíme se je ve spolupráci s českým snowboardcrossovým týmem přitáhnout ke sportu třeba prostřednictvím ČEPS Motiv kempů. Tam si zkusí pod vedením olympijských trenérů a reprezentantů část letní přípravy a třeba si i najdou vzory a parťáky, kteří je nasměrují na urči­tou životní dráhu.

Směřuje pomoc kromě podpory celorepublikových aktivit i do konkrétních oblastía regionů?

Chceme pomáhat v regionech, kam vstupujeme s provozem přenosové soustavy. Uvědomujeme si zodpovědnost za prostředí, ve kterém působíme, a snažíme se přispívat k jeho rozvoji. Pomáháme tak při obnově památek, s výstavbou dětských hřišť a vybavením školek a škol nebo kulturním projektům, které by leckdy bez naší pomoci ­nevznikly.

Stále více společností se zaměřuje na ochranu životního prostředí a environmentální osvětu. Je i ČEPS v této oblasti aktivní?

Ochrana životního prostředí je jednou z oblastí Dárcovského programu. O environmentální vzdělávání žáků usilujeme například prostřednictvím projektu Školní les do kapsy – to je výukový lesík, který si děti základních škol samy vysadí, chodí ho pozorovat a učí se v něm nejen o přírodě.