Tomio Okamura na koláži od Jana Ignáce Říhy

Tomio Okamura na koláži od Jana Ignáce Říhy Zdroj: Jan Ignác Říha

Do Čech nepůjdeme! Máte tam Okamuru a toho se my bojíme, tvrdí imigranti z Afriky

Současná vlna imigrantů, která zaplavila Evropu, se víceméně České republice vyhýbá. Nepočítáme-li ojedinělé případy, potom se Česká republika může pyšnit imigranty převážně z Ukrajiny či Slovenska. Těm z Afriky se k nám moc nechce.

Ještě na moři nám dali bůhví proč do rukou IPhony a mapu Evropy, kde nám zaškrtli země, kam se můžeme vydat. Hned vedle Německa, které bylo vyšrafované zelenou barvou, jakože tam máme dveře otevřené, byla červeně začmáraná malá zemička. Prý se jedná o Českou republiku a ti, kteří nám dali mapy, nám kladli na srdce, abychom se České republice vyhnuli. Prý nám tam pšenka nepokvete. Nachází se tam zlý a tajemný Okamura, který nás imigranty nemá rád a se zlou bychom se potázali,“ vysvětloval Keňan Ahmud Dlank, který dbal na rady a raději zažádal o azyl v Německu.

Ohledně Okamury se šíří mezi imigranty různé legendy a bez nadsázky lze tvrdit, že se ho bojí.

„Zlý Okamura má prý pět hlav, z očí mu šlehají blesky, a když se setmí, prochází venku a žere africké děti,“ vysvětlovala šestiletá Kurna Ochiwangová ze Somálska, která tak připomněla pohádku o zlém Okamurovi a malém černouškovi.

Okamura se stal mezi africkými imigranty pojmem a zosobněním všeho zlého. Navzdory rozdílným jazykům i dialektům si slovo „Okamura“ osvojili téměř všichni imigranti a zapojili jej do svého slovníku.

„Okamura není jen osoba. Je to symbol. Symbol, ze kterého jde strach. To slovo používáme v souvislosti s bolestí a útrapami. Například můj bratr má hemoroid. Lékař mu oznámil, že má v zadku Okamuru,“ ukazoval Ahmud Dlank na svého bratra, který stál vedle stolu, jelikož se kvůli Okamurovi nemůže posadit.

Okamuru postupně převzali od imigrantů i členové neziskovek, kteří s imigranty pracují. Dokonce i někteří doktoři bez hranic, mající v popisu práce monitorovat zdravotní stav přijíždějících imigrantů, začali slovo Okamura používat.

„Nedávno přijel malý nafukovací člun plný Eritrejců. Byli ve zbídačeném stavu a ze špatné stravy všichni trpěli Okamurou. Nebyl to hezký pohled. Celá paluba člunu byla pokrytá páchnoucí Okamurou. Naštěstí se to dalo lehce vyléčit běžně dostupnými léky,“ usmíval se Hans Klein, rakouský lékař, který se stará o zdravotní stav nově příchozích imigrantů v Řecku.

Věhlas Okamury se šíří velikou rychlostí. Mnozí Němci nebo Francouzi, kteří z imigrantů nejsou nadšení, žádají svého vlastního Okamuru anebo alespoň pronájem Okamury na pár měsíců.

„Tahleta africká svoloč si sem přichází po statisících a my s tím nemůžeme nic dělat. Oni k nám chtějí. Jediná možnost je vystrašit je Okamurou. My ale žádného nemáme. Buď si uděláme vlastního Okamuru anebo zatlačíme na Evropskou unii, aby zajistila povinné kvóty na přerozdělování Okamury. Přece si ho Češi nemůžou syslit pro sebe. To není fér,“ bědoval Francois Jellinet, francouzský pravicový aktivista, který už má imigrantů plné zuby.

Ve světle této skutečnosti buďme rádi za našeho Okamuru. Jen díky němu se nám imigranti z Afriky vyhýbají.

Divoký kačer je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně. Skutečností ale například je vrcholící ekošílenství.