Reinhold Messner & Michael Albus – Duše nezná mezí

Filosofování s Messnerem. Rozhovory se známými osobnostmi jsou vždy inspirativní tím, že i velcí a uznávaní lidé byli kdysi malými dětmi, vyrůstali s pochybnostmi a ideály, s rozporuplnými vztahy k rodině, k okolí… Ale na co se ptát člověka, který napsal o svém životě a extrémních cestách na čtyřicítku knih?

Zbyla rovina filosofie, snaha uchopit pojmy jako jsou přátelství, osamělost, náboženství, vlast, rodina, strach, stárnutí, smrt, vývoj lidstva. Ostatně nad nimi se zamyslí čas od času každý z nás. Messner formuluje odpovědi z pozice člověka, který měl dostatek času na svých mnohatýdenních cestách o samotě přemýšlet, zamýšlet se, a hledat odpovědi. Vyslovuje se ke svému vztahu k dětem, k ženě, k možnosti prožít svůj život tak, jak cítí, bez ohledu na reakce okolí. Mluví o souvislostech politických dotýkajících se Jižního Tyrolska, místa jeho narození, i jeho současného sídla Juvalu. Mluví o konci lidstva, na jehož počátku stojíme, a který sledujeme s vírou, že se jej podaří prodloužit, nikoliv však odvrátit. Messner rozhodně není ve svých úvahách jednoduchý. Ochutnejte z jeho povídání o čase:
„Když jdu měsíc, jako by za mnou leželo několik životů – a ještě dva další měsíce mám jít. Prostor už nevnímám. Už to není představa, že je to tak daleko jako „odsud do Moskvy“. Vnímání prostoru už je vnímáním nekonečna. Čas už neexistuje jako plynulé míjení. Stojí. Taková poznání – jen takhle dokážu vyjádřit – jsou pro mne důležitá. Zdá se, že čas je lidským vynálezem. Jakoby vycházel jen z hlavy. Naše hodiny jsou čistě produktem naší kultury.“
Při čtení rozpravy možná někdy získáte pocit, že některé odpovědi vás neuspokojily, vyzývají k dalším otázkám, které ale nebyly položeny… jenže tato kniha nenabízí kompletní obraz obraz duše Messnera. Duše nezná mezí a proto ji nelze ani uzavřít do knihy. Takže pokud máte chuť ještě se setkat s Messnerem, nezbude vám než vrátit se k jeho knihám předchozím, a pokud jste je dosud nečetli, pak vás tato kniha pobídne vyhledat je… Ale pokud nic z toho neuděláte, zůstane ve vás po přečtení pocit, že jste seděli s Messnerem, meditovali s ním nad životem, nad jeho smyslem, nad našimi kroky po světě. A takové zastavení se s člověkem, který v životě konal a přemýšlel, vždycky stojí za to. Filosofování s Messnerem je inspirativní.

Z německého originálu přeložila Jitka Dostálová
Vydalo nakladatelství Snow Press – ALTIMAX, Vsetín 2005
Doporučená cena 239 Kč