Sčítání lidu

Sčítání lidu Zdroj: profimedia.cz

Sčítání lidu 2011
Poslední sčítání lidu v roce 2011.
Sčítání lidu 2021 - Nová poštovní známka
Poslední sčítání lidu v roce 2011.
6
Fotogalerie

Sčítání lidu, domů a bytů 2021: Počítají se cizinci i bezdomovci. Neúčast je trestná

Letos na jaře po deseti letech opět proběhne Sčítání lidu, domů a bytů v Česku. Občané mají možnost vyplňovat formuláře elektronicky i v papírové podobě. Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, i důležité odkazy, které budete při sčítání lidu potřebovat.

 

Kdy sčítání probíhá?

Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Koho se sčítání lidu týká?

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.

Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

K dispozici je 7 jazykových verzí online formuláře v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Využít můžete i překlady listinného formuláře v těchto jazycích. Získáte je od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Jsou k dispozici i ke stažení na webu.

Pokud bydlíte v zahraničí a nemáte v České republice trvalý pobyt, ani nebudete v rozhodný okamžik na našem území přítomni, nemusíte vyplňovat sčítací formulář. Pokud bydlíte v zahraničí, ale stále máte trvalý pobyt v Česku, budete muset sčítací formulář vyplnit.

V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář

Jestliže dočasně pobýváte ve zdravotnickém zařízení, může za vás společný sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti. Pokud jste ve zdravotnickém zařízení dlouhodobě a v době sčítání za vás formulář doma nikdo vyplnit nemůže (například žijete sami), budete sečteni v daném zařízení. V případě, že to váš zdravotní stav dovolí, můžete se sečíst online.

Lidé bez domova získají informace a dostanou listinné sčítací formuláře prostřednictvím organizací sdružených v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, které jim poskytují pomoc. Mohou také navštívit kterékoliv kontaktní místo sčítání. Vyplňují pouze samostatný formulář pro osobu. Ten na rozdíl od standardního formuláře pro domácnost neobsahuje část údajů o bytě a složení domácnosti.

Sčítání nemovitostí

Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese

Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). 

Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Pokud jste vlastníky objektu s více byty, jste povinni umožnit sčítacímu komisaři v případě potřeby přístup k jednotlivým bytům.

Jak se sečíst online?

K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby.

Sčítací formulář je možné vyplnit i za další členy vaší rodiny, stačí se domluvit. Musíte však znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, například jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození, a dále informace pro osobní část formuláře, například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání.

Jak na papírový formulář?

Listinný sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.

Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět bude oznámen.

Spolu s formulářem vždy obdržíte odpovědní obálku s logem Sčítání 2021 pro odevzdání formuláře. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce odevzdáte na kontaktním místě sčítání, na kterékoliv poště, nebo ho jednoduše vhodíte do poštovní schránky.

Je vás doma více než 5? Pak potřebujete dodatečný formulář pro domácnost, který obsahuje otázky pro dalších 6 osob. Získáte ho od sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě. 

Bydlíte sami na ubytovně nebo v hotelu? Pro takové případy existuje zvláštní formulář.

Listinné formuláře jsou pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě jsou k dispozici tištěné překlady v 7 jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Slouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině.

Jak vyplnit formulář?

  • Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.  
  • Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou.  
  • Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.  
  • Pište přesně do bílých polí.
  • Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
  • U dlouhých odpovědí použijte zkratku. 
  • Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem. 
  • Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.  
  • Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle. 

Kontaktní místa pro sčítání

Více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty. Další kontaktní místa jsou na všech krajských správách Českého statistického úřadu. Přepážka kontaktního místa je označena logem Sčítání 2021.

Adresy zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na webu České pošty, na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (informace budou zveřejněny před začátkem sčítání zpravidla na úředních deskách).

Hrozí postih pokud se nezapojím?

Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč.