Video placeholde
Povinné testování ve firmách zahltilo odběrová místa: Kraje hlásí plné termíny i 6 týdnů dopředu
Povinné testování ve firmách zahltilo odběrová místa: Kraje hlásí plné termíny i 6 týdnů dopředu
Problém s antigenními testy: Odběrová místa zahltili zaměstnanci firem. Hamáček hledá řešení
Povinné testování ve firmách zahltilo odběrová místa: Kraje hlásí plné termíny i 6 týdnů dopředu
11
Fotogalerie

Jak na samotest? Vše, co živnostník potřebuje vědět o povinném testování ve firmách

Od středy 10. března platí povinnost testování zaměstnanců nejen ve velkých firmách, ale i v podnicích od 50 do 249 zaměstnanců. Toto nařízení se týká i agenturních pracovníků a OSVČ. Připravili jsme pro vás přehled informací o nákupu a aplikaci samotestů na koronavirus. 

Nově se každý zaměstnanec pracující ve větší firmě, včetně agenturních pracovníků a OSVČ bude muset při vstupu na pracoviště prokázat negativním testem na koronavirus. K tomuto účelu mohou sloužit i tzv. antigenní testy, které zjišťují aktuální infekčnost testovaného. Osoby pracující ve firmách na živnostenský list si musí test opatřit na vlastní náklady, pokud jim je neposkytne firma.

K provedení tohoto testu se lze přihlásit do některého z testovacích center, nicméně Ministerstvo průmylsu a obchodu vybízí k samotestování, aby nedošlo k přehlcení testovacích center. 

Kdo má výjimku z testování?

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

Kde pořídit testy a kolik stojí?

Cena antigenních testů se pohybuje mezi 60 a 150 korunami. 

Na webových stránkách ministerstva zdravotnictví se nachází seznam testů, které spadají do výjimky umožňující jejich volný prodej. Testy je možné koupit ve velkém objemu přímo do dodavatelů, kteří jsou v tomto seznamu uvedeni. Menší množství testů lze nakupovat v lékárnách, eshopech a nově i v některých supermarketech.

Jak poznám, že kupuji schválený test?

Vždy je ale důležité zkontrolovat, jestli se jedná o test od prověřeného dodavatele uvedeného na stránkách ministerstva zdravotnictví. Takový test musí obsahovat návod v českém jazyce. 

Jak provést samotest?

V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužijte samotest, ale okamžitě postupujte podle návodu pro příznakové osoby na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Způsoby odběru samotestu se liší podle výrobce. Odebírá se buď z dutiny ústní, ze slin, z nosu, anebo kombinací více způsobů. 

Kompletní návod na provedení samotestu naleznete v příbalovém letáku, který musí být v českém jazyce. 

V případě negativního výsledku klidně pokračujte v práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

V případě pozitivního výsledku máte povinnost:

  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktaktovat svého praktického lékaře nebo místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy) k určení dalšího postupu.
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolujte. Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu. Konfirmačnímu testu jste povinni se podrobit.

S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

  • Použitou testovací sadu vložte do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích použijte pytle dva – jeden vložím do druhého.
  • Pytel zavažte a vnější povrch dezinfikujte. Z metodického sdělení a frekvence testů pro sebetestující se jednotlivce vyplývá, že po každém testování je potřeba použít nový pytel.
  • Pytel vyhoďte do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic! Po manipulaci s odpadem si vždy důkladně umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekci na ruce.

Státní příspěvek na test

Faktury za koupené testy si vždy uschovejte pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny. 

Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy měsíčně. Dobrovolně a plně na vlastní náklady lze testy provádět i častěji.

Jednou měsíčně vykážete vůči své zdravotní pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím příslušného formuláře. Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.