nahoru

Očima Cyrila Hoschla

Cyril Hoschl 12. května 2005 • 12:37

Jaké následky a vliv může mít znásilnění či sexuální zneužití v době dospívání na další rozvoj osobnosti a vztahů, zvlášť partnerských? ČTENÁŘ Z PRAHY

Podepíše-li se někdo "Čtenář z Prahy", je pravděpodobné, že se ptá na sebe nebo na někoho velice blízkého. V takovém případě je odpověď velice ošemetná, protože bez znalosti onoho konkrétního případu může -vztažena tazatelem na sebe -i uškodit. Vezměme to proto obecně.
Škála reakcí na takovou traumatizující událost je velmi široká, neboť rozptyl odolnosti jednotlivců vůči stresu a nepřízni je obrovský. Navíc je značně rozmazané chápání toho, co je znásilnění a sexuální zneužití a jaký je mezi tím rozdíl. Pro někoho je sexuálním zneužitím už to, že ho pohladíte po vlasech. Našly se už i feministky, které vás zažalují pro sexuální obtěžování, když poznamenáte, že jim to sluší. Na druhou stranu jsou jedinci, pro něž je "znásilnění" pouze časnější sexuální zkušeností, kterou v dalším životě jako když najdou.
Pomineme-li tyto extrémy, můžeme říci, že nejčastější reakcí na znásilnění ve smyslu agresívního vynucení pohlavního styku přes výslovný fyzický i psychický odpor oběti a navzdory jejímu zoufalství a ponížení je úzkost, narušená schopnost navázat normální vztah k opačnému pohlaví, strach z pohlavního styku a vyhýbavé chování. To je mimochodem typické pro tzv. posttraumatickou stresovou poruchu (PTSP), jež je závažným důsledkem hrůzného zážitku a vyskytuje se po znásilněních, v důsledku účasti při nějakém neštěstí, při dopravní nehodě, přírodní katastrofě, na frontě ve válce (u Američanů to byl především Vietnam), po zážitku teroristického útoku apod. Hlavním příznakem jsou "flash-backy" čili návraty hrůzného prožitku v jeho původní živosti a síle i s emočním doprovodem.
Znásilnění patří u nás - vedle dopravních nehod - k nejčastějším příčinám právě PTSP. Ta je dnes léčitelná psychoterapií doplněnou podpůrným podáváním léků. Výsledek ovšem zdaleka nemusí být stoprocentní a u části postižených se pokroku téměř nedaří dosáhnout. Někdy naopak pomůže už pouhý "čas" anebo chápající partner, jehož láskyplný vztah pomůže traumatickou stopu překrýt.
Podrobněji se o PTSP dočtete v knížce Jána Praška a spol. Stop traumatickým vzpomínkám: Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu, Praha, Portál 2003, 178 s. Velmi dobré zpracování tohoto tématu také najdete na Internetu na adrese http://www.zdn.cz/detail. htm?id=45282 .
Dotazy zasílejte na: hoschl@reflex.cz

Cyril Hoschl


Kurzy měn
25,310
20,530
28,680
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře