Petice

Petice Zdroj: Jarmila Kubátová

Protest proti kapitulanství: Petici podepsalo už přes 35 000 lidí

Aktualizováno: Petiční protest proti kapitulanství před nátlakem lékařských odborů, který iniciovala skupina novinářů z Reflexu společně s dalšími občany, podepsalo už přes třicet pět tisíc lidí.

 

Aby vláda odvrátila hromadnou výpověď části lékařů ze zdravotnických zařízení k 1. březnu, nabídla jejich odborům dvě miliardy korun z fondů zdravotních pojišťoven na zvýšení mezd, aniž byly nejdříve provedeny potřebné systémové reformy. Skupina občanů, kteří s vládními ústupky vůči drastickému nátlaku LOK nesouhlasí, zveřejňuje následující stanovisko.

 

Protest proti kapitulantství

před nátlakem lékařských odborů, jejichž metody považujeme za morálně nepřijatelné.

 

„My, níže podepsaní občané, protestujeme proti tomu, že vláda České republiky ustupuje nepřijatelné metodě nátlaku Lékařského odborového klubu na zvýšení platů ve zdravotnictví.

 

Jsme pobouřeni skutečností, že platové požadavky může prosadit jedině ta skupina zaměstnanců, která má z povahy své profese značnou moc brát si nezúčastněné spoluobčany za rukojmí a vydírá celou společnost tím, že je schopna ohrozit zdravotní péči hromadným a organizovaným odchodem. Taková metoda je morálně zcela nepřijatelná. Je v rozporu s elementárními hodnotami spravedlnosti a rovnosti před zákonem, na nichž stojí naše demokracie.

 

 

Vládní ústupky vůči lékařským odborům vytvářejí alarmující precedens, podle něhož všichni ti, kteří mají ve své moci bezpečnost, zdraví i životy lidí, si vydobudou postavení občanů nadřazené kategorie. Jejich ohodnocení se totiž nebude odvíjet od individuálních schopností a pracovního výkonu, nýbrž od toho, jakému množství lidí jsou schopni svým protestem ublížit.

 

Naopak občané, kteří přispívají k dobru společenského celku v mnoha jiných profesích, kupříkladu v oblasti školství a vzdělávání, pak zůstanou podhodnoceni, neboť by jejich protest nikoho neohrozil na životě či zdraví, a tudíž nemají patřičnou sílu prosadit totéž.

 

 

Apelujeme na vládu, aby podobným praktikám vydírání neustupovala. Vyjadřujeme přesvědčení, že právní stát nesmí preferovat silnější skupinu zaměstnanců na úkor slabších skupin. Aby ti, kdo mohou ohrozit chod zařízení nezbytných k zajištění pomoci lidem v nemoci či nouzi, měli vyšší ohodnocení jen pro svoji vyšší schopnost ohrožovat spoluobčany.

 

Na lékaře z Lékařského odborového klubu apelujeme, aby si uvědomili svoji společenskou zodpovědnost a již nikdy nepoužívali pacienty, nově narozené děti či umírající lidi jako rukojmí pro své platové požadavky.“

 

V Praze dne 30. 1. 2011

 

(Údaje procházejí po odeslání redakční kontrolou, po níž jsou zveřejněny.)