Kultura

Kamila Zlatušková: Jak by podle mě mohla vypadat Česká televize budoucnosti

1 komentářů

Pavel Maleček
5. června 2023 • 06:29
No mně jméno Kamila Zlatušková nic neříká (byť jak skromně připomíná v ČT strávila 8 plodných let). Z jejího textu však doslova bučí, že její hlavní vizí je z ČT udělat ještě víc než je dnes ideologickou centrálu. Která do hlav těch hlupců dole bude tlouct vznešené myšlenky rádoby intelektuálně levičáckých (socialistických) elit, zplozených neomarxistickou (progresivistickou) ideologií. Která už od poválečných let pochodem institucemi ovládla intelektuální centra západní společnosti.

A která ji nechce ničit otevřeným třídním bojem, jak se o to marně snažili starosocialisté, ale pomalým rozkladem přes všeprostupující dobro a rovnost (s výjimkou jejich mocensko-majetkové nadřazenosti). A to za fikaného pokřiku, že svým liberalismem tu starou, všemožnou diskriminací a zneužíváním prolezlou demokracii až k zbožštění vylepšují. Když průhledně pracují na její likvidaci a nahrazení jejich socialistickou totalitou. S typem společnosti ala Čína, kde ta otravná demokracie neblokuje maximalizaci moci a majetků byznys politických elit.

Což na sebe Zlatušková prozrazuje nejen obdivem ke skandinávským televizím, které se už otevřeně ideologickými centry neomarx-progresu staly. O jejich ikoně britské BBC nemluvě.