Ilustrační snímek.

Ilustrační snímek. Zdroj: Profimedia.cz

Muži a ženy reagují rozdílně na deprese. Budou potřeba speciální léky pro obě pohlaví

Se zajímavým zjištěním přichází vědci z Cambridgeské univerzity. Podle jejich závěrů mozky mužů a žen sužovaných depresemi reagují velmi rozdílně na negativní podněty. Což následně může vyžadovat odlišnou léčbu u obou pohlaví dle britské studie.

Deprese postihuje dvakrát více ženy než muže. U něžnějšího pohlaví však nejsou tak tragické konsekvence jako u mužů, již častěji podléhají návykovým látkám, či si dokonce sáhnou na vlastní život.

Negativní myšlení

S obdobnými závěry přichází poslední výzkum prestižní anglické univerzity, jehož se zúčastnilo 106 adolescentů trpících depresí (z toho 84 dívek a 24 chlapců) a 34 zdravých dobrovolníků (z toho 24 dívek a 10 chlapců) ve věku mezi 11 až 18 lety.

Akademičtí pracovníci tvrdí, že u dívek ve věku patnácti let je dvakrát větší pravděpodobnost vážných depresí oproti chlapcům. Tato vyšší tendence ke sklíčenosti u jemnějšího pohlaví souvisí s přísnějším vnímáním svého těla, hormonální fluktuací a genetickými předpoklady. Identické je to u negativního stylu myšlení, jenž častěji opět trápí náctileté dívky.

Drogy nebo sebevražda

Přestože obecně depresemi trpí více dívky a ženy, ke krajním řešením v podobě sebevražd tendují více chlapci. Stejně tak je u nich větší pravděpodobnost k drogové závislosti. Autor studie Jie-Yu Chuang si to vysvětluje takto: „Muži jsou náchylnější k přetrvávající depresi, zatímco u žen je tendence depresí spíše epizodická.“

Prevence

Dle akademického pracovníka Chuanga budou pro budoucí léčbu depresí nejdůležitější strategie prevence a odlišný přístup v léčbě u obou pohlaví již od raného dospívání, na což doposud nebyl kladen takový důraz. Právě v brzkém adolescentním věku dle vědců z Cambridge má deprese rozdílný vliv na mozek u chlapců a dívek.

Ačkoli je tento výzkum teprve v plenkách, implicitně poukázal na jednu zásadní věc. Rozdíly mezi pohlavími existují, byť se to některým dámám a pánům z londýnského metra nemusí líbit.