nahoru

Tisíce dětí ve věku od 11 do 15 let pijí, kouří a šikanují. „Nejhodnější“ jsou na západě Čech a Olomoucku

ref9. srpna 2014 • 07:00
Ilustrační foto
Ilustrační foto
• foto: 
Profimedia.cz

Zhruba tři procenta dětí ve věku od 11 do 15 let vykouří denně více než pět cigaret, čtyři procenta se v posledním měsíci opila a šikana má narůstající tendenci. K tomu dospěl výzkum Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborníci se v něm zaměřili na osobností rysy adolescentů a s nimi související rizikové chování. Celkem zpracovali údaje od 4 198 respondentů z 54 škol v Česku.

„Výsledky můžeme považovat za zmenšenou kopii populace českých žáků a žákyň, kteří navštěvují druhý stupeň základních škol nebo primu až kvartu víceletých gymnázií,“ uvedl jeden z autorů studie Martin Dolejš. Celkem výzkumníci navštívili 35 základních škol a 19 víceletých gymnázií. Dívky tvořily 52 procent dotázaných. Sběr dat se uskutečnil od září loňského roku do letošního února.

Za alarmující považuje psycholog zejména čísla, která dokládají zkušenosti velmi mladých školáků s cigaretami a alkoholem. Ve sledované populaci je v přepočtu téměř 14 tisíc dětí, které jsou každý měsíc opilé. Podle odborníků je to vzhledem k věku respondentů zarážející číslo. Čtvrtinu krabičky cigaret zase vykouří denně 10 600 dětí ve věku 11 až 15 let. Experimentování s marihuanou potvrdilo téměř 11 procent dotázaných. „Považuji to za obrovský problém,“ upozornil Dolejš.

Obětí zesměšňování či ubližování prostřednictvím sociální sítí se stalo sedm procent respondentů, fyzickou agresivitu zažilo 12 procent z nich. Cizí majetek jen tak pro zábavu poškodilo 15 procent dotázaných a problémy s policií mělo 7 procent respondentů. Jedna čtvrtina adolescentů si záměrně ublížila. Dívky více tíhnou k závislému chování, chlapci naopak k delikventnímu.

Zatímco šesťáci mají s alkoholem, tabákem, marihuanou a dalším rizikovým chováním malé zkušenosti, se vzrůstajícím věkem se situace mění. Například výskyt šikany (počet obětí) vrcholí v osmé třídě základní školy. S postupujícím věkem se u žáků také často snižuje jejich sebehodnocení a zároveň narůstá agresivita.

S rizikovým chováním je úzce spjata úzkostnost, emoční labilita či impulzivita. Dívky dosahují vyšších hodnot v úzkostnosti, v porovnání s chlapci jsou ale méně impulzivní. Při porovnání typů škol vědci zjistili, že studenti gymnázií si sebe více váží, kladněji se hodnotí a mají nižší míru sebesnižování než jejich vrstevníci na základní škole.

Nejrizikovější populací jsou podle studie žáci a žákyně Královéhradeckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Na opačném pólu jsou adolescenti v kraji Plzeňském, Karlovarském a Olomouckém.

ref


Klíčová slova: reflex, dětiDiskuse ke článku