Evoluce

Evoluce Zdroj: Archív

Devadesát procent Američanů pochybuje o Darwinově evoluční teorii

Napadlo vás někdy pochybovat o Darwinově teorii a o tom, že člověk měl zvířecí předky? Pokud ano, a vaše okolí vás pohlíží jako na výstředníka, je to tím, že žijete na nesprávné straně Atlantického oceánu.

Podle průzkumu, který zadalo Americké sdružení pro rozvoj vědy (AAAS) totiž evoluční teorii Charlese Darwina věří bez výhrad jen každý desátý Američan. Naopak téměř polovina z nich přisuzuje stvoření vesmíru, Země a člověka božímu zásahu.

To, že Bůh (nebo jiná nadpřirozená moc) neměl na vznik vesmíru a lidí žádný vliv, si myslí necelých deset procent respondentů. Naopak téměř 49 je přesvědčeno, že Bůh stvořil vesmír a Zemi a z jeho dílny pochází i člověk, nebo se minimálně na jeho zrodu spolupodílel. Dalších sedm procent vyjádřilo pevné přesvědčení, že vše vzniklo na základě plánu nějaké inteligentní síly. Pět procent Američanů pak věří, že bůh sice stvořil vesmír a Zemi, živočišné druhy včetně člověka se ale vyvinuly bez jeho přičinění. Více než 30 procent účastníků průzkumu není rozhodnuto pro žádnou z těchto variant.

Ke kreacionismu, tedy názoru, že bůh stvořil život během šesti dnů, se podle této ankety hlásí 43 procent amerických evangelíků. Více než 40 procent se jich rovněž vyslovilo pro to, aby se na školách vyučoval kreacionismus místo Darwinovy evoluční teorie, podle níž se život na Zemi vyvinul do dnešní podoby postupně během miliard let bez zásahu shůry.

Hlavně devadesát procent Američanů, kteří nepřijímají Darwinovu teorii, vypadá na první (a možná i na druhý) pohled jako číslo z předminulého století. Jak ale upozorňují komentáře k průzkumu, nelze vyloučit, že mnozí respondenti otázky na vznik vesmíru a evoluci člověka vnímali spíše jako test víry než znalostí.