nahoru

DOKUMENT: Prohlášení Unie státních zástupců k článku "Paní černobílá"

12. července 2012 • 19:11
DOKUMENT: Prohlášení Unie státních zástupců k článku "Paní černobílá"
foto: Mediafax

Zveřejňujeme prohlášení, které nám zaslal Výkonný výbor Unie státních zástupců v reakci na text BOHUMILA PEČINKY o státní zástupkyni LENCE BRADÁČOVÉ.

"Unie státních zástupců je nucena reagovat na článek „Paní černobílá“ otištěný v  časopisu Reflex č. 28/2012 ze dne 12. července 2012. Unie státních zástupců plně respektuje, a hodlá tak činit i do budoucna, význam novinářské práce a nebrání se věcné a férové kritice své činnosti nebo činnosti svých představitelů.

 

 

Předmětný článek, týkající se údajných mocenských snah prezidentky Unie státních zástupců a členů vedení Unie státních zástupců, však zcela vybočil z  akceptovatelného rámce slušnosti a věcnosti - obsahuje řadu zavádějících, nepravdivých a účelových konstrukcí a v  neposlední řadě též osobní invektivy.

 

 

Unie státních zástupců je dobrovolné, stavovské a nepolitické sdružení státních zástupců a právních čekatelů v  čele s Výkonným výborem, jehož členové jsou demokraticky voleni z  řad státních zástupců každé tři roky. Jedná se o jedinou profesní organizaci státních zástupců, která hájí zájmy státního zastupitelství a státních zástupců samotných.

 

 

Jako profesní sdružení pochopitelně prosazuje zájmy státního zastupitelství a svých členů – státních zástupců a právních čekatelů, avšak legitimní cestou a se zcela legitimními, demokratickými úmysly, stejně jako hájí zájmy svého stavu např. Česká advokátní komora, Soudcovská unie, Notářská komora či Exekutorská komora.

 

 

Unie státních zástupců tímto vyzývá časopis Reflex, aby při informování o její činnosti
a o činnosti jejich představitelů zachovával meze elementární slušnosti a věcného přístupu."

 

 

V Praze dne 12. 7. 2012

Výkonný výbor USZDiskuse ke článku