Ernö Rubik vynalezl Rubikovu kostku před 42 lety.

Ernö Rubik vynalezl Rubikovu kostku před 42 lety. Zdroj: ČTK

Vlastnictví Rubikovy kostky bývalo v socialistickém Československu velkým ternem.
Nejčastější verzí kostky je varianta 3x3x3.
Ve skládání Rubikovy kostky se dodnes pořádají mezinárodní i národní soutěže.
3
Fotogalerie

Otci Rubikovy kostky je 72 let, hlavu lidem láme již přes čtyři desetiletí

Když 19. května 1974 vynalezl maďarský architekt a designér Ernö Rubik „Rubikovu kostku“, zřejmě netušil, že dává světu fenomén, na kterém si budou lámat hlavu desítky milionů lidí po celém světě a jež se stane jedním z nejprodávanějších produktů na zemi. Ačkoliv se dnes Rubikova kostka již netěší takové popularitě jako na přelomu 70. a 80. let, dodnes se konají soutěže v jejím nejrychlejším sestavování. Její vynálezce Ernö Rubik se dnes dožívá 72 let.

Ernö Rubik se narodil v Budapešti v rodině inženýra letadlové společnosti. Od něj pak podle svých vzpomínek okoukal manuální práce, ale i řešení šachových či matematických úloh. Vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Budapešti a interiérový design a začátkem 70. let se zkoušel uplatnit jako architekt. Nakonec ale poznal, že lépe mu jde učení a začal na Vysoké škole uměleckoprůmyslové přednášet o konstrukcích a prostoru. Narazil ale na „prostorovou slepotu" studentů. Aby jim pomohl trojrozměrný svět lépe pochopit, sestrojil v květnu 1974 kostku jako pomůcku.

Rubikova „pomůcka“ se na maďarském trhu objevila až v roce 1978, nicméně způsobila senzaci. Stejně nadšeny byly i statisíce rodin z tzv. východního bloku, pro něž bylo vlastnictví Rubikovy kostky prestižní záležitostí. K opravdovému jejímu dobytí světla však došlo až v okamžiku, když se výroby a distribuce ujala americká firma Ideal Toy. Jen v letech 1980 až 1982 se ve světě prodalo na sto milionů kusů hlavolamu, který z Rubika učinil slavného a bohatého muže. „Rubikovu kostku lze použít při výuce inženýrství, při výuce matematiky, ale i jako ukázku vztahů mezi designem, prací inženýrů, matematikou a kreativitou," ocenil Rubikův vynález šéf vědeckého muzea Liberty Science Center v New Yorku.

Nejběžnějším a nejrozšířenějším typem kostky je model 3×3×3. Tento model má tři vrstvy, které dohromady tvoří 26 krychliček (osm rohů, dvanáct hran a šest středů) a jádro. Každá z krychliček je nositelem jedné, dvou nebo tří jednobarevných nálepek, přičemž dohromady je na celém tělese zastoupeno tolik barev, kolik stěn má krychle, tedy šest. Počet barev na krychličce je dán jejím umístěním na tělese — na rohové krychličce se nachází tři barvy, na hranové dvě a na středové jedna.

V současnosti se dvaasedmdesátiletý Rubik stále věnuje propagaci svého nejslavnějšího vynálezu – a také hlídání patentových práv. Kostka se totiž už od uvedení na světový trh stala nejen terčem žalob pro porušení patentů, ale i vzorem pro výrobu neautorizovaných kopií.