Stromeček

Stromeček Zdroj: profimedia.cz

Vánoční stromek: Zvyk který přišel z Německa a Češi se mu bránili

Mít doma o Vánocích stromeček nám připadá jako samozřejmost, jako dodržování starodávných českých zvyků. To ale není tak úplně pravda.

Vánoční stromky, které známe dnes, nijak prastarou tradici nemají. Církev zpočátku považovala zdobení stromků o Vánocích za zvyk s pohanskými kořeny. Ve větším počtu se vánoční stromky objevily až na počátku 19. století v domácnostech německých měšťanů, původně v oblastech obývanými protestanty. Udělaly takový dojem, že během několika desetiletí dobyly celý svět. Původním symbolem Vánoc byly betlémy zpodobňující narození Ježíše Krista. Jesličky zdobily evropské domácnosti už ve středověku.

Předchůdci dnešních vánočních stromků byly malé stromečky, které se zavěšovaly nad štědrovečerní stůl. Zdobila je červená jablka na oslavu svátku Adama a Evy. Šlo o připomínku toho, jak v ráji Eva utrhla jablko ze stromu poznání. Češi proto také zpočátku vánočním stromkům říkali rajské stromky. Mimochodem skleněné koule pověšené na našich smrčcích a jedličkách jsou jakousi poslední připomínkou na ona jablíčka z ráje.

O prvních vánočních stromcích, které už vypadaly jako dnešní, máme zprávu z tehdy německého Štrasburku. Zde se na začátku 18. století ujal mezi měšťany zvyk přinášet si domů jedličky a zdobit je papírovými ozdobami, ovocem a sladkostmi. Odtud se móda vánočních stromků – zprvu pomalu a nenápadně – šířila do ostatních částí Německa.

Ardisia nahradí vánoční stromek. Nezabere místo a nemusíte řešit jehličí >>>

V Česku jsme nezůstali o mnoho pozadu. Zřejmě první stromeček u nás nastrojil v roce 1812 ředitel Stavovského divadla Jan Karl Liebich. Předvedl ho přátelům v dnes už neexistujícím zámečku Špilboch v pražské Libni. Snad i proto, že Liebich byl národností Němec, Češi přijali zprvu vánoční stromky poměrně vlažně. Hojněji se stromky začaly vyskytovat v bohatých pražských rodinách až ve 40. letech 19. století. V té době se také začaly objevovat umělé stromečky vyřezávané z tenkých prkének či kartonu, které byly dovážené z Německa.

Na venkov se šířilo zdobení stromečků ještě pomaleji. Tyto stromečky se však nesetkaly s přílišným zájmem. První svíčky se na vánočním stromku v Čechách rozsvítily roku 1860. Nezbytnou součástí každé vánoční domácnosti v Česku se stal stromek až asi před sto lety.

Kromě malých stromků v domácnostech stojí na náměstích měst v období Vánoc i velké stromy, nejčastěji smrky. První u nás postavili pravděpodobně v Brně. V roce 1924 na zdejším náměstí Svobody vztyčili strom republiky, u kterého proběhla sbírka na pomoc opuštěným dětem. O celou dobročinnou akci se zasloužil spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Údajně ho k tomu přiměla událost ze zimy roku 1919. Tehdy na výletě s přáteli nalezl v bílovickém lese prochladlé opuštěné děvčátko.

Historie Vánoc: Proč zdobíme stromek a kdo vymyslel kapra se salátem? >>>