Umíte pravopis?

Umíte pravopis? Zdroj: koláž reflex.cz

Kvíz: Písmeno Ě je nevyčerpatelný zdroj potíží aneb Umíte český pravopis?

Písmeno ě se v češtině vyskytuje pravidelně jen po souhláskách d, t, n, p, f, b, v, a m. Zatímco prvních pět jmenovaných je pro uživatele obvykle bez problému, protože pravopis dě, tě, ně, pě a fě nemají s čím splést (nevyskytují se v češtině se skupinou je), ostatní souhlásky ve spojení s ě dokážou pisatelům pěkně zavařit. Děti mají tuto pravopisnou problematiku v učivu pro 2. třídu základní školy. Jak úspěšní budete vy v testu na pravopis ě/je/ně?