Ukázka ze spotu upozorňující na domácí násilí

Ukázka ze spotu upozorňující na domácí násilí Zdroj: Archiv IKEA

Ukázka z proměny krizových bytů pro oběti domácího násilí
Ukázka z proměny krizových bytů pro oběti domácího násilí
Ukázka ze spotu upozorňující na domácí násilí
Ukázka ze spotu upozorňující na domácí násilí
4
Fotogalerie

Domácí násilí je problém, kterému se nevěnuje dostatek pozornost, myslí si většina české populace

I když má většina lidí s nějakou z forem domácího násilí zkušenost – buď osobní, nebo zprostředkovanou – stále u nás v této oblasti převládá stereotypní myšlení. Vyplynulo to z výzkumu společnosti IKEA, který se uskutečnil ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Koalicí NeNa a realizovala ho agentura Kantar Hoffman.  Ukázalo se například, že 67 % žen se ve svém okolí setkalo s jednou z forem psychického násilí a 60 % s násilím fyzickým.  Právě přínos nových dat do diskuze o domácím násilí je jeden z pěti závazků dlouhodobého projektu IKEA Za bezpečný domov.   

„Ve spolupráci s partnery jsme tento projekt, který slouží obětem domácího násilí, nastartovali už před téměř třemi roky. Za tu dobu jsme na přímou pomoc věnovali 4 miliony korun,“ říká Martina Hlisnikovská, manažerka pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika.

Velká část prostředků byla využita k poskytnutí bezplatného poradenství a financování nákladů na poskytování služeb spojených s pomocí právě obětem této formy násilí. Celé téma je totiž stále zatížené předsudky společnosti a velkým problémem je i řešení nastalé situace: realizovaný výzkum například ukázal, že přesně dvě třetiny respondentů si stereotypně myslí, že ženy neodejdou proto, že svého partnera stále milují. Stejná část populace zastává i názor, že se oběti obávají toho, co by jejich odchod mohl násilníkovi způsobit. Naprostá většina (83 %) respondentů si navíc uvědomuje, že oběti domácího násilí si ani nemusí uvědomovat, že jsou oběťmi.

„Násilné osoby své chování bagatelizují a za to, že došlo k násilí, opakovaně obviňují oběť, čímž zkreslují realitu. A pak se děje to, že oběti skutečně často cítí vinu a hledají chybu u sebe. To může být podporováno i okolím a svěřit se se svým příběhem je pak pro mnohé ženy těžké, protože se mohou obávat, že jim nikdo nebude věřit,“ popisuje možný důsledek zmíněných stereotypů Branislava Marvánová Vargová z centra ROSA, která patří do Koalice NeNa.  Součástí podpory bylo také vybavení krizových bytů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek.

IKEA sehrála také významnou roli moderátora aktivit, které vedou k lepší právní ochraně obětí domácího násilí. Díky novele zákona o obětech trestných činů byly nedávno zařazeny mezi zvláště zranitelné oběti, což rozšiřuje možnosti jejich ochrany. Dlouhodobou snahou je nicméně podpora vzniku jednotného zákona o domácím násilí, který by obsahoval jasnou definici domácího násilí včetně popisu jednání, které za něj lze považovat. Ten totiž v českém právnickém systému stále chybí.

Mezi další aktivity, kterými se IKEA snaží o osvětu na tomto poli je i to, že se už třetím rokem na Univerzitě Karlově vyučuje předmět Násilí v blízkých vztazích. „Zájem o předmět předčil naše očekávání. V současné době jsme pro velký zájem navýšili kapacitu na 60 studentů, abychom všem zájemcům umožnili účast. Letos jsou mezi nimi i studenti z lékařských a právnických fakult, což bylo od počátku cílem – aby kurz rozšířil povědomí mezi všechny fakulty a umožnil tak budoucím odborníkům z různých oborů porozumět problematice,“ doplňuje Ivona Harvey z Univerzity Karlovy.

Loni také vznikla video s youtuberem Kovym, které ukazuje, jak můžeme pomoci, pokud jsme náhodnými svědky domácího násilí. 

Video placeholde
Jak můžeme pomoci domácímu násilí • Archív IKEA

Co dělat pokud potřebujete odejít?

Pokud cítíte strach ze svého partnera a zvažujete, že od něj odejdete, je tento krok potřeba si pořádně naplánovat. S bezpečným odchodem vám může pomoci následující desatero nebo některá z organizací, které se touto problematikou zabývají.

  • Plánované kroky s partnerem nesdílejte
  • Odejděte, až partner nebude doma
  • Myslete na bezpečí svých dětí
  • Připravte si vše důležité
  • Pořiďte si fotodokumentaci
  • Odejděte do bezpečí
  • Vše dokumentujte
  • Informujte školku/školu/kroužky/zaměstnavatele
  • Řekněte si o pomoc
  • V případě ohrožení okamžitě volejte tísňovou linku policie 158

Pokud potřebujete pomoci, obraťte se na jednu z neziskových organizací:

NeNa:  koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí: koalicenena@gmail.com

Rosa: centrum pro ženy: +420 602 246 102

ProFem: centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí: +420 608 222 277

Acorus: centrum pro oběti domácího násilí: +420 283 892 772 

Slezská Diakonie Intervenční centrum Havířov (Ostrava): +420 739 500 634

Persefona (Brno) : +420 737 834 345,  +420 545 245 996

Magdalenium (Brno): azylový dům pro oběti domácího násilí +420 776 718 45