Roku 1424 se s armádou husitů vydal na Moravu, aby pokořil Zikmundova zetě vévodu Albrechta. Po cestě chtěl ještě dobýt hrad Přibyslav.  A právě zde ho zastihne jeho konec.

Roku 1424 se s armádou husitů vydal na Moravu, aby pokořil Zikmundova zetě vévodu Albrechta. Po cestě chtěl ještě dobýt hrad Přibyslav. A právě zde ho zastihne jeho konec. Zdroj: Mall TV

Slavný vojevůdce byl ale zachráněn. Smrt na něj čekala jen o pár let později během jiného vojenského tažení.
Historikové se na příčině Žižkovy smrti nemohli dlouho shodnout. Dobové zápisy hovoří o nemoci od hlízy, jenže ta by značila mor, který se v českých zemích tou dobou nevyskytoval.
Další variantou byla otrava arsenikem, tu pro změnu vyvrátili vědci při zkoumání Žižkových kostí.
Právě 14. července Zikmund zahájil útok na Prahu. Strategická převaha vítkovské pevnosti, ke které vedla jen úzká cesta, ale netrvala dlouho.
7
Fotogalerie

Záhada Žižkovy smrti: Kontroverzního vojevůdce skolila obyčejná infekce?

Loni tomu bylo neuvěřitelných 600 let od jednoho z nejikoničtějších bojů české historie. Jednooký vojevůdce Jan Žižka porazil 14. července 1420 na vrchu Vítkov křižácké vojsko Zikmunda Lucemburského a nesmazatelně se zapsal do dějin. Jeho bojová strategie i schopnost obelstít nepřítele byly na tu dobu něčím unikátním. Na druhou stranu – pro Žižku nebyla při jeho taženích za boží pravdu žádná překážka dost velká. Když bylo potřeba povraždit vesnici, neváhal. A stejně tak neměl morální problém ani s upalováním katolických kněžích. To samé přeci udělali oni mistru Janu Husovi – kazateli, jehož učení dvě dekády bojů odstartovalo.

Žižkovo jméno zná snad každý školák a je všeobecně považován za legendu českých dějin. Je tak poměrně překvapivé, kolik toho o něm nevíme. Detailněji je zmapovaných až šest posledních let jeho života, tedy období, kdy už byl Žižka šedesátiletým mužem. Jeho mládí je tedy pro historiky tak trochu záhadou, o to více legend o husitském vojevůdci ale koluje. Například ta o jeho narození.

Traduje se, že jeho matka Kateřina pospíchala kvůli blížící se bouřce z pole domů. Byla ale v pokročilé fázi těhotenství a když ji na cestě přepadly porodní bolesti, porodila svého syna Jana pod košatým dubem. Ten se stal pro místní jakýmsi posvátným místem a zůstal jím i poté, co vedle něj v 17. století vznikla kaple Jana Křtitele. Lidé jí však neřekli jinak než Žižkova kaplička, a tak rozhořčený probošt borovanského kláštera nechal v roce 1700 dub pokácet. Místní ale zbytky stromu do posledního rozebrali a nosili je u sebe jako talisman. Doufali totiž, že jimi prostoupí stejná síla a statečnost, jakou kdysi disponoval sám Žižka.

Záhadou je pak i jeho smrt. Většina historických dokumentů uvádí, že Žižka zemřel kvůli tzv. hlíze. Co přesně ale v dobovém žargonu slovo hlíza znamená, je nejisté. Pravděpodobně sice zemřel na následky zánětu, některé zdroje ale jako možnost uvádějí i mor. V takovém případě by ale nejspíš onemocněli i jeho spolubojovníci. Někteří badatelé také naznačovali, že za smrtí husitského velitele mohla stát otrava arsenikem. Poté, co ale odborníci prozkoumali čáslavskou kalvu, tedy nalezenou horní část Žižkovy lebky, došli k závěru, že otrava za smrtí slepého vojevůdce nebyla.

Na další zajímavosti o Janu Žižkovi, stejně jako podrobnosti o husitských taženích, se můžete podívat v našem videu.