Video placeholde

Omezení pohybu lidí a zpomalení průmyslu značně prospívá ovzduší. Potvrzují to snímky NASA

Státy po celém světě zavádějí opatření k zamezení šíření pandemie nového koronaviru. Tato opatření zahrnují zavírání podniků, kde se lidé scházejí, rušení veřejných akcí, zavírání obchodů a podporování práce z domova. Lidé méně cestují, průmysl funguje omezeně a všechna tato omezení mají pozitivní vliv na ovzduší.

Satelitní snímky z Evropské kosmické agentury a NASA ukazují dramatické snížení množství škodlivých emisí skleníkových plynů v atmosféře. Omezení cestování vedlo ke snížení emisí vozidel a zpomalení průmyslové činnosti vedlo ke snížení počtu škodlivých částic v ovzduší.

Snímky z družic naznačují prudký pokles emisí oxidu dusičitého v důsledku omezení v Itálii a Číně, dvou dosud nejhůře postižených zemích.

Výzkumník kvality ovzduší v GSFC (Goddardovo kosmické středisko) NASA Fei Liu řekl: „Je to poprvé, kdy jsem viděl tak dramatický pokles v tak široké oblasti pro konkrétní událost.“

 Zlepšení kvality ovzduší po celém světě však pravděpodobně nepřetrvá dlouhodobě. Vědci varují, že se po obnovení průmyslu vše pravděpodobně vrátí na normální úroveň.

Vědci ze Stanfordské univerzity tvrdí, že v místech, jako je Čína, vedlo snížení znečištění ovzduší k méně předčasným úmrtím způsobeným dýcháním toxického vzduchu.