Lidé na sociální síti se baví plzeňským chodníkem.

Lidé na sociální síti se baví plzeňským chodníkem. Zdroj: Romana Vébrová

Je chodník levicový, nebo pravicový?

O víkendu proběhnou komunální volby. S nimi a hlavně po nich se nápadně zvyšuje použití oblíbené fráze o tom, že chodník není ani pravicový, ani levicový, případně rozšířené o to, že chodník je potřeba. Zní to chytře a vtipně zároveň. Je slyšet od levicových i pravicových politiků, a to především ve chvíli, kdy je třeba nějak hezky zdůvodnit, proč vzniká nějaká názorově hodně nesourodá koalice.

Je řada situací, kdy takové spojenectví má své opodstatnění a dobré důvody, chodníky to ale nejsou. Ano, pravda, na komunální úrovni střet pravice a levice není tak snadno viditelný jako na úrovni vládní. Jenže…

Ona ale ani dálnice není pravicová, nebo levicová. Dokonce ani daně nejsou pravicové, nebo levicové. Takto dělit lze jen způsob rozhodování, jednání politika. Pravicovost, nebo levicovost se projeví při rozhodování o změně daní. Pravice je sníží, protože věří více v odpovědnost jednotlivce, který o svých penězích rozhodne sám, levice je zvýší, protože věří, že stát o vybraných penězích rozhodne líp než jednotlivec. Pochopitelně se říká, že nízké daně jsou pravicové a vysoké naopak. Ale jaká výše je vysoká a jaká nízká? Říct, od které úrovně jsou daně levicové, nejde.

A ponecháváme teď samozřejmě stranou celkem běžný jev, kdy politik z pravicové strany volí levicově, i méně častý jev, že je to naopak.

Všichni chtějí všechno, ale stejně se musí rozhodnout

Pravicové je jednání, nikoliv věc. Stejně jako je spravedlivé jednání, nikoliv stav. Spravedlivé není skóre 2:2 (pardon, pane Vichnare), ale férové jednání rozhodčího. Stejně tak je to v politice, kde jde vždy o rozhodování mezi více variantami. Právě při něm se politická orientace projevuje.

Rozhodnutí o stavbě chodníku může být levicové i pravicové. Záleží na okolnostech, na alternativách, které vyžadují peníze. Buď, anebo. Rozhodují se zastupitelé mezi chodníkem od obce k průmyslové zóně a darem chudým rodinám s dětmi v podobě návštěv obecního bazénu na rok zdarma? Pro chodník asi bude spíš pravice. Rozhodují se mezi chodníkem k domu na samotě, kde bydlí jediný člověk, a opravou silnice vedoucí k místní truhlárně? Pro chodník bude asi levice.

To vůbec neznamená, že levice nechce mít silnici k truhlárně a chodník k průmyslové zóně a že pravice nechce pomoci chudým rodinám a člověk bydlící na samotě ji nezajímá. Jen se nemůže udělat všechno hned a něco je potřeba zvolit. Pak nastupuje ono pravicové a levicové rozhodování. I na komunální úrovni.

A to jsme ještě ignorovali fakt, že chodníky také mohou být soukromé...