Historik Jiří Rak

Historik Jiří Rak Zdroj: Anna Vacková

Historik Rak: Vznik Československa zatěžují stále živé lži o utrpení pod Rakouskem a českém charakteru

Lež o utrpení pod vládou Rakouska, lež o boji proti Rakousku a lež o českém charakteru. To jsou podle historika Jiřího Raka tři lži, které stále zatěžují český pohled na vznik samostatného státu v roce 1918. Děti se stále učí o rakouském útlaku, aby se vzápětí dozvěděly, jak v té době vznikala vrcholná díla české literatury, říká historik Jiří Rak.

Kdy nastal v úvahách českých politiků zlom, kdy začali jednoznačně preferovat vznik samostatného českého státu před setrváním ve svazku s Rakouskem-Uherskem?

Je to až rok 1918. Těžko ale najít nějaký konkrétní bod zlomu, šlo o postupný proces. Určitým milníkem byla smrt císaře v roce 1916. Umřel František Josef I. a lidé si řekli „končí jedna etapa“. Karel I. se ještě snaží situaci změnit, ale mnozí mají pocit, že už je pozdě.

Pro Čechy mělo smysl Rakousko v pojetí Palackého – mocnost mezi Německem a Ruskem. Toto Rakousko Češi podporují. V momentě, kdy se Rakousko přiklání k Německu, ztrácejí zájem. Ve stejném okamžiku ztrácí Rakousko smysl i z hlediska spojenců, tedy Dohody.

Bylo ještě v létě 1918 možné monarchii zachránit?

Odpověď na tuto otázku a celý velmi zajímavý rozhovor si dočtěte na e15.cz >>>