Video placeholde

Obézních dětí už je v Česku přes 16 procent. Polovina z nich má závažný typ vyžadující intenzivní léčbu

Více obézních dětí a také více dětí s prokázaným metabolickým syndromem. Velká studie z covidového roku ukázala, že dětská obezita dále výrazně roste ve všech věkových skupinách, nejvíce u jedenáctiletých až třináctiletých. Obézní děti mají přitom vyšší riziko, že se u nich přidružená onemocnění, jako jsou cukrovka nebo vysoký krevní tlak, rozvinou už v časné dospělosti, po 30. roku věku. Podle obezitologů je problém i v tom, že řada lidí obezitu stále nevnímá jako nemoc.

"Obezita je nemoc, která s sebou nese závažné metabolické komplikace. Covidová epidemie bohužel trend jejího rostoucího výskytu u dětí výrazně zhoršila a dá se očekávat, že nárůst obezity bude stále větší. Nemůžeme na nic čekat a musíme dětem pomoct včas," popisuje předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP Jan Boženský. Data o více než 5 tisících dětech sbírali obezitologové společně s dětskými lékaři během roku 2021. Podle studie je v Česku přes 16 procent obézních dětí a závažnou formu obezity má 54 procent z nich. Právě u nich musejí lékaři nasazovat léky a někdy i chirurgickou léčbu.

"U dětí je největší problém pitný režim, pijí různé kolové nápoje, džusy a energetické nápoje. Kvůli tomu je nárůst tělesné hmotnosti výrazně vyšší," doplňuje Boženský. Podle psycholožky a dietoložky Ivy Málkové z organizace STOB je důležité pracovat i s psychikou obézních dětí a také s jejich rodinami. "Nelze to zjednodušit na nejez a hýbej se. To potom zní jako stigmatizace. Současné prostředí mnohdy provokuje k nevhodnému životnímu stylu. V kině dostanete kolový nápoj a popcorn a před kinem jsou hned fast foody. Na děti vnější prostředí působí hodně," říká Iva Málková.

Podle šéfa České obezitologické společnosti Martina Haluzíka problém může pomoct vyřešit jak včasný záchyt a léčba nemoci, tak hlavně větší zdravotní osvěta nejen mezi mladými. Více ve videu v úvodu článku.