JUDr. Vladana Vališová

JUDr. Vladana Vališová Zdroj: Archív

Covid pasy jsou protiústavní, ale vládám to nevadí, říká advokátka Vladana Vališová

Advokátka Vladana Vališová je jednou z našich největších expertek na zdravotní právo. Zeptali jsme se, jak vnímá zavedení covid pasů, spojených s omezením základních práv.

Budeme v létě cestovat s covid pasy?

Začnu zeširoka. U nás jsou základní práva dána ústavou, Listinou základních práv a svobod a řadou mezinárodních smluv. Podle Listiny jsou základní práva a svobody nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné a jejich meze mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. Svobody pohybu a pobytu pak mohou být omezeny, pouze pokud je to nevyhnutelné – například i z důvodu ochrany zdraví. Znovu ale zdůrazňuji, že k omezení může dojít jen zákonem. A to opravdu netuším, jak by takový zákon chtěli politici za těch pár týdnů stihnout.

Znamenají covid pasy omezení základních práv? Europoslanci je prezentují spíše jako snahu vrátit zpět lidem jejich právo cestovat.

Listiny vyplývá, že každý občan se může pohybovat na území našeho státu bez omezení. Pokud jde o pohyb mezi státy EU – dle mezinárodních úmluv se mohou občané EU v rámci Schengenu pohybovat neomezeně a státní hranice smějí překračovat na základě osobního dokladu, například občanského průkazu. Covid pasy tedy v tomto smyslu znamenají omezení svobody pohybu a pobytu. Řeknu to ještě jinak – naše základní práva nám byla kvůli pandemii omezena. Tato práva by nám měla být bezpodmínečně navrácena. Bezpodmínečně znamená bez kladení podmínek.

 

 

Sama ale říkáte, že za určitých podmínek tato práva zákonem omezit lze. A ochrana zdraví takovou podmínkou být může. Máme tedy zavedení covid pasů očekávat?

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!