Hana Lipovská

Hana Lipovská Zdroj: Twitter

Lipovská: Má zjištění přesahují Českou televizi a zasahují do roviny bezpečnosti státu

Členka Rady ČT Hana Lipovská přišla na středeční zasedání tohoto dohledového orgánu s policejní ochrankou. Částí médií a veřejnosti byla okamžitě nevybíravě napadána a osočována, že hraje divadlo. Co ale zjistila tak důležitého, že jí policie přidělila oficiální bodyguardy, tomu se nikdo příliš nevěnoval. Reflex s ní o tom hovořil v pátek večer.

Začněme od toho, co je zjevné a nezpochybnitelné – na jednání rady jste přišla v doprovodu policejní ochranky. Žádala jste policii o ochranu?
„Podepsala jsem mlčenlivost, takže o této věci nemohu konkrétně příliš mluvit. Když se podíváte do příslušných zákonů a předpisů, tak chráněná osoba musí dát souhlas s poskytnutím ochrany, nemůže být chráněna proti své vůli. Ale na druhou stranu já sama od sebe bych nikdy nežádala o poskytnutí policejní ochrany, pokud bych k tomu nebyla vyzvána odborníky.“

Chodí vám nějaké výhrůžky?
„Ano, prakticky po celou dobu, co jsem členkou rady. Nikdy to pro mne ale nebyl důvod, abych žádala o ochranu.“

Co teď bylo jinak?
„V tomto případě se jednalo čistě o zajištění výkonu funkce člena rady. Existovala důvodná obava, že bych nemohla přednést svá zjištění. Proto jsem byla vyzvána, abych přijala policejní ochranu. Takže ta ochrana nesouvisela s mým bezpečím, ale se zajištěním výkonu funkce zvoleného radního.“

Šlo tedy jen o krátkodobou jednorázovou ochranu v době kolem středečního jednání? Teď už ochranku nemáte?
„O tom nemohu mluvit, omlouvám se. V tom případě by má ochrana dál nebyla efektivně zajištěna. Mohu ale snad říci, že zatímco já jsem velmi plédovala za to, aby byla ochrana ukončena, jak jen rychle to bude možné, tak odpovědné orgány braly celou věc výrazně vážněji než já a rozhodly ony, nikoliv já.“

Můžete říci, co konkrétně vám mělo hrozit?
„Vzhledem k závažnosti informací, které jsem se chystala na radě přednést, reálně hrozilo, že se nemusím bezpečně dostat na jednání. Případně že poté, co sdělím příslušné informace, tak může být problém s mým odchodem z České televize a s návratem domů.“

O tom, jak ochrana vypadá, kdy a kam vás policisté doprovázeli, jste mohla rozhodovat vy sama?
„O tom rozhoduje výlučně policie. Chráněná osoba do toho může mluvit pouze tak, že výslovně zažádá o odnětí ochrany.“

Chápu, že pokud jste měla podezření na střet zájmů generálního ředitele Petra Dvořáka, šla jste s tím seznámit Radu ČT. Nicméně jsem zaznamenal, že jste se svými zjištěními seznámila i bezpečnostní výbory obou komor parlamentu a dokonce Bezpečnostní radu státu. Proč?
„Navíc jsem se obrátila ještě na ministerstvo financí. Právě když jsem o svých zjištěních rámcově informovala zástupce těchto orgánů, vznikl podnět, abych přijala policejní ochranu. Informace, které jsem jim sdělila, se týkaly výrazného přesahu mých zjištění do bezpečnostní roviny, do roviny bezpečnosti státu.“

Můžete být konkrétní?
„Při přezkoumávání jedné roviny hospodaření České televize, hospodaření s penězi koncesionářů, jsem objevila smlouvy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, z nichž mohou vyplývat potenciální rizika pro stát. Jednak není zcela běžné, aby ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, NÚKIB, policejní prezidium a další instituce objednávaly služby od firmy, jejíž jeden ze dvou majitelů sídlí v daňových rájích v propletenci, který je personálně propojen se subjekty figurujícími v různých podivných kauzách. A zadruhé jedna ze smluv pro NÚKIB obsahovala přílohu, která ukazovala, že dodavatelská firma použila pro tuto velkou zakázku subdodavatele, jímž byla americká nezisková společnost, která loni sama podlehla phishingovému útoku, při němž bylo odcizeno velké množství osobních údajů. V této chvíli bylo nutné upozornit příslušné orgány na to, že česká infrastruktura, která se týká kybernetiky a IT, nemusí být dostatečně zabezpečena.“

Jak to celé souvisí s Českou televizí?
„Firma, o které mluvíme, je společnost Gopas, kterou spoluvlastní generální ředitel České televize Petr Dvořák a Ladislav Bartoníček z PPF. Mé zjištění má vlastně čtyři roviny. Ta první je, že Česká televize odebírá služby od společnosti, kterou spoluvlastní její generální ředitel. Druhá rovina se týká antimonopolní politiky a hospodářské soutěže, kdy můžeme spatřovat konflikt v potenciálním propojení komerčního audiovizuálního trhu s veřejnoprávním. Petr Dvořák reprezentuje Českou televizi a pan Bartoníček za PPF reprezentuje televizi Nova a O₂ TV. Navíc O₂ je dodavatelem pro Českou televizi za stovky miliónů korun. Třetím rozměrem jsou zmíněné daňové ráje, což mne jako ekonoma zajímá nejvíce a mělo by to zajímat ministerstvo financí. A čtvrtý rozměr je rozměr bezpečnostní - není zcela standardní, aby firma (Gopas – pozn. red.), která dostává zakázky bez veřejné soutěže, protože je při výběrovém řízení řečeno, že je jediná na trhu, tuhle kritickou službu postupovala americké neziskovce, která sama má problémy s ochranou dat.“

Rozumím tomu správně, že jste prověřovala společnost Gopas, jejímž spoluvlastníkem je generální ředitel ČT Petr Dvořák, a při tom jste přišla na zakázky, které nesouvisejí s Českou televizí, ale mohou být potenciálním ohrožením kybernetické a IT infrastruktury České republiky?
„Pro mne jako člena Rady ČT je nejpodstatnější, že ředitel ČT podniká s panem Bartoníčkem z PPF a má z toho prostřednictvím České televize zisk, což zákon o České televizi, zákon o střetu zájmů a občanský zákoník výslovně zapovídají. Začala jsem prověřovat majetkovou strukturu související sítě firem. A tím jsem se dostala k zakázkám pro NÚKIB atd.“

Takže ta ochranka nakonec nesouvisela ani tak se zjištěními o podezření na střet zájmů v ČT, ale s těmi dalšími informacemi, které jste získala jako více méně vedlejší produkt?
„O tom si netroufnu spekulovat. Rizika vyhodnocovala policie a já vlastně jejich motivaci k tomu, že mi dali ochranu, neznám. Já mám tendenci rizika podceňovat, zatímco oni to vyhodnocují na základě svých zkušeností a svých databází. Nicméně je pravda, že střetem zájmu ředitele ČT už jsme se na radě zabývali opakovaně a nikdy s tím žádná podobná opatření nesouvisela.“

Po těch posledních zkušenostech, kdy vás musela doprovázet policie, změní se něco na tom, jak v radě pracujete, jak moc jste ochotná se do toho ponořit?
„V žádném případě ne. Myslím, že práce je tam ještě hodně, takže není možné se zastavit.“