Prokop Tomek a obálka nového vydání jeho knihy

Prokop Tomek a obálka nového vydání jeho knihy Zdroj: Archiv nakladatelství Academia

Ukázka z Estébácké Prahy
Ukázka z Estébácké Prahy
Ukázka z Estébácké Prahy
Ukázka z Estébácké Prahy
9
Fotogalerie

Estébáckou Prahou krok za krokem. Jedinečný průvodce doplněný o nové snímky, lokality i plánky

Současná, už bezmála rok se vlekoucí koronavirová krize ze všech poznávacích činností nejmíň přeje turistickému ruchu. Zatím nikdo není s to zodpovědně prohlásit, kdy agonie protipandemických opatření skončí.

Pokud však přesto někdo pociťuje neodolatelnou touhu poznávat matičku stověžatou jinak, než že se kochá krásami Pražského hradu a vymetá pro movitější, zpravidla zahraniční turisty vyhlášené restaurace na Malé Straně a Starém Městě, může se vybavit již druhým, rozšířeným vydáním osm let starého a pro velký úspěch dávno vyprodaného průvodce Prokopa Tomka ESTÉBÁCKOU PRAHOU, loni publikovaným Nakladatelstvím Academia, a pustit se po stopách této zrušené instituce.

Hnízda estébáků

Autor je pro zpracování časově a badatelsky jistě nesmírně náročného tématu fundován jako málokdo a na kvalitě předkládané, fotograficky bohatě vybavené publikace se to blahodárně projevilo. Prokop Tomek, v současnosti vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu, totiž předtím pracoval jako dokumentarista a vedoucí oddělení dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky. Nesmazatelnou – v tom nejlepším slova smyslu – pečeť jeho někdejší profese nese i tato práce. Krok za krokem nás provází všemi možnými představitelnými i nepředstavitelnými místy, kde Státní bezpečnost měla své působiště, a to od budov úřadů a věznic až po byty a další prostory vyčleněné pro schůzky s agenty.

Moderní obdoba legendárního průvodce

Těžiště knihy představují hesla věnovaná jednotlivým lokalitám. Ta obsahují identifikační údaje a zachycují rovněž historický, uživatelský, ale třeba i stavební vývoj daných míst, a tudíž netrpí suchopárností, jak se to občas stává u příliš vědeckých děl. Pro oživení je zpestřují dobové snímky a plánky. Současné fotografie zase demonstrují často pronikavé změny, jimiž jednotlivé objekty prošly za celá desetiletí. Jako vzor pro lepší orientaci lze uvést následující postup. Heslo obsahuje čtvrť, adresu, jméno ulice v roce 1948 a následující eventuální změny, popis instituce sídlící na uvedené adrese, důležité události vážící se k lokalitě, technické údaje o budově a současný stav. Skoro by se chtělo napsat, že je to jakási moderní obdoba dnes již legendárního průvodce Emanuela Pocheho Prahou krok za krokem…

Tomek do posledního vydání zařadil nová místa, nově vypátrané dobové fotografie, jež knize dodávají neopakovatelnou atmosféru, a plánky spjaté s činností Státní bezpečnosti před přelomovým rokem 1989. Neopomenul ani stěžejní informace o struktuře, funkcích a úkolech různých složek StB.

Nezbývá než recenzi zakončit slovy: Bravo, povedlo se! Jen tak dál!