nahoru

Kruté dějiny ve stínu kalicha: Průvodce husitskými válkami

Jaroslav Šajtar 25. června 2020 • 14:50
Průvodce husitskými válkami
Průvodce husitskými válkami
• foto: 
Archiv nakladatelství Universum

S husitskou tematikou se u nás v poslední době roztrhl pytel. Po monumentálním, možno říci životním a v blízké budoucnosti těžko překonatelném díle současného největšího znalce husitství Petra Čorneje Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka vydalo pražské nakladatelství Universum objemově sice podstatně skromnější, nicméně fakty doslova nabitou knihu Martina Pitra a Petra Vokáče PRŮVODCE HUSITSKÝMI VÁLKAMI 1419–1437, již ilustracemi doprovodil Ivo Medek Kopaninský. Není jistě náhodou, že odbornou konzultaci poskytl právě Petr Čornej a oblast vojenství si vzal na starost Leonid Křížek.

Pohled na husitskou epochu u nás v průběhu staletí prošel několika zásadními peripetiemi. V období kulminujícího národního obrození a za první republiky („Tábor je náš program,“ tato slova jsou přisuzována zakladateli Československé republiky a jejímu prvnímu prezidentu Tomáši Garriguovi Masarykovi) představovala nosný pilíř dějin zemí Koruny české. Po Vítězném únoru se kladl důraz především na úlohu lidu a husité, ač v mnoha případech nemilosrdní náboženští fanatici, div ne za průkopníky komunismu, což umocnila především Vávrova husitská trilogie z padesátých let Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Po sametové revoluci se pro změnu začala vyzdvihovat zkáza, hospodářský a demografický rozvrat, jaký dlouholeté husitské války přivodily slavnému Království českému.

Sláva českého vojenství

Populárně-naučná publikace je naštěstí prosta jakýchkoli extrémů a složitou epochu přibližuje čtenářům nanejvýš čtivou a přehlednou formou, srozumitelnou a stravitelnou i lidem, jejichž erudice v oblasti husitství nedosahuje úrovní knih Žižka a jeho doba Josefa Pekaře či Husitská revoluce Františka Šmahela. Vítaná příručka ani v nejmenším nepopírá destruktivní následky husitských válek, s nimiž se české země musely popasovat ještě dlouho po skončení zkázonosných bojů.

Ani na okamžik bychom však neměli pouštět ze zřetele, že Jan Žižka z Trocnova dodnes zůstává vedle Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna a Josefa Václava Radeckého z Radče bezkonkurenčně nejslavnějším a – alespoň v evropském měřítku – nejznámějším českým vojevůdcem. To, že husité proslavili české vojenství daleko za hranicemi naší vlasti, není romantická báchorka, ale snadno doložitelný fakt.

Liška ryšavá a ti druzí

Autoři se věnují rovněž předním osobnostem inkriminované doby, mezi něž patřil král Václav IV., jeho bratr Zikmund Lucemburský, řečený rovněž „liška“ nebo „šelma ryšavá“,  neohrožený kazatel a reformátor Jan Hus, kněz Jan Želivský, další přední husitský vojevůdce, Prokop Holý, později zvaný Veliký, a četní další.

Text zpestřují dobové citace, historie pražských defenestrací, charakteristika husitského vojska, jeho výzbroje a taktiky, jakož i chronologický přehled bitev. Zájemci o slavnou, ale i krutou etapu našich dějin tak dostávají do rukou rozsahem sice nevelkou, ale nesmírně přínosnou příručku.

Průvodce husitskými válkami Průvodce husitskými válkamiFoto Archiv nakladatelství Universum

Jaroslav Šajtar
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.