Obálka knihy Hitler a Habsburkové a její autor James M. Longo

Obálka knihy Hitler a Habsburkové a její autor James M. Longo Zdroj: Archiv nakladatelství Slovart

Ke svým padesátým druhým narozeninám přijímá Hitler pamětní desku připomínající zavraždění Františka Ferdinanda, uloupenou v Sarajevu. Tato událost umožnila Hitlerův vzestup k moci. Bavorská státní knihovna Mnichov / Obrazový archiv Snímek z knihy Hitler a Habsburkové J. Longa, vyd. Slovart.
Propagandistická nacistická fotografie Maxmiliána Hohenberga, syna Františka Ferdinanda, pořízená v Dachau 28. června 1938, v den čtyřiadvacátého výročí zavraždění jeho rodičů. BArch, Bild 152-21-30 / Friedrich Franz Bauer. Snímek z knihy Hitler a Habsburkové J. Longa, vyd. Slovart.
Synové Františka Ferdinanda Maxmilián a Arnošt Hohenbergovi se svými manželkami, Alžbětou a Maisie, roku 1937. Pro mnoho Rakušanů včetně Adolfa Hitlera se Hohenbergové stali vůdci opozice vůči nacistickému převzetí Rakouska. Scherl / Foto Süddeutsche Zeitung. Z knihy Hitler a Habsburkové, vyd. Slovart.
Fotografie, na níž je údajně zachycen Adolf Hitler v Mnichově při oslavách německého vyhlášení války 2. srpna 1914. Ze zprávy o zavraždění Františka Ferdinanda měl radost, protože bylo jisté, že rozpoutá válku, která zničí multikulturní rakouské císařství a z vítězného Německa učiní nejmocnější stát na světě. Glasshouse Images / Alamy Stock Photo. Z knihy Hitler a Habsburkové, vyd. Slovart.
Dne 12. března 1938 se Adolf Hitler triumfálně vrací do přemoženého města, které kdysi přemohlo jeho. První dva Rakušané, které gestapo na jeho rozkaz zatklo, deportovalo ze země a uvěznilo v Dachau, byli protinacističtí synové Františka Ferdinanda. Hitler řekl Josephu Goebbelsovi: „Jsou bezcenní a nikdy se nesmějí vrátit zpátky. […] zbav se té špíny.“ BArch, Bild 146-1985-03083-10 / o.Ang. Snímek z knihy Hitler a Habsburkové J. Longa, vyd. Slovart.
6
Fotogalerie

Proč Vůdce nenáviděl nejen Židy, ale dokonce i Habsburky a jejich děti

Že říšský kancléř Adolf Hitler nesnášel Židy a příslušníky některých – podle jeho mínění – méněcenných ras natolik, že pro uskutečnění svých zrůdných vizí neváhal uvést do chodu genocidní mašinérii, po jejímž „provozu“ zůstaly milióny mrtvých, je už stokrát omletý fakt. Že však svou obsesi přenesl rovněž na císařský rod Habsburků, ví možná málokdo.

Těm, kteří chtějí o Führerovi, jeho zálibách i averzích vědět co nejvíc – a z reakcí čtenářů vyplývá, že jich není málo; téma Hitler a nacismus nepřestává fascinovat ani dávno poté, co Vůdce zmizel v propadlišti dějin –, je určena kniha HITLER A HABSBURKOVÉ profesora na katedře vzdělávání na Washington & Jefferson College Jamese M. Longa, absolventa University of Missouri a majitele doktorátu z Harvardovy univerzity, jenž vyučoval v Rakousku, Brazílii a Kostarice a přednášel na četných univerzitách ve Spojených státech, v Edinburghu, a co je pro nás zajímavé, také ve Zlíně. Publikaci vydalo v překladu Anny Veselé Nakladatelství Slovart.

Sňatek s „méněcennou“ Slovankou

Naši jižní sousedé se snaží od (ne)slavného rodáka z Braunau distancovat tak vehementně, až se zrodil často citovaný vtip: „Rakušanům se povedl obdivuhodný trik. Podařilo se jim přesvědčit svět, že Beethoven byl Rakušan a Hitler Němec.“ Možná že to není jen kvůli židovskému holocaustu, ale rovněž proto, že Hitler nesnášel habsburský rod, a zejména synovce Franze Josefa Františka Ferdinanda d’Este, jehož vražda v Sarajevu odstartovala začátek první světové války, do té doby nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva. Zazlíval mu totiž jeho sňatek s „méněcennou“ Slovankou, českou kněžnou (od roku 1900; předtím byla hraběnka) Žofií Chotkovou, jehož 120. výročí si letos připomínáme.

James Longo si všímá, jak Vůdce nechápal, proč arcivévoda s modrou krví, který mohl pojmout za choť jakoukoli německou princeznu z královského, nebo dokonce císařského dvora v Evropě, nakonec uzavřel morganatické manželství s „podčlověkem, trojským koněm z největší národnostní menšiny Rakouského císařství“. Hitler ve své paranoidní posedlosti arcivévodu Františka Ferdinanda, mimochodem člověka se smyslem pro pokrok, vnímal jako osobu, jež rozprodá německé Rakousko méněcenným národům. 

Statečně proti hnědému moru

Po anšlusu Rakouska nacistickým Německem v březnu 1938, který přivítali obzvlášť nadšeně především Vídeňané, Vůdce, jenž v mládí prožil pět let v rakouské metropoli, neváhal poslat syny zavražděného arcivévody jako první dva Rakušany do koncentračního tábora v Dachau, kde však věznili často prominentní osobnosti, jimž se dostávalo určitě lepšího zacházení než Häftlingům v Osvětimi a jiných vyhlazovacích táborech smrti.

Autor nepřehlíží ani statečnost, s jakou se královská rodina pokoušela hnědému moru vzdorovat. Longova práce představuje pozoruhodné vnoření do mysli nacistického diktátora, který svou zášť přenesl i na potomky Franze Ferdinanda a Žofie.

Mnoho českých i světových audioknih si můžete stáhnout v našem Ikiosku >>>