Video placeholde

Zemanův vánoční projev: Proč není dobré, že prezident podporuje střet zájmů u regionálních politiků?

Prezident republiky Miloš Zeman přednesl opět vánoční projev. V zásadě ho vidím jako nekonfliktní a smířlivý. Rád bych ovšem polemicky poukázal na jeden doposud opomíjený aspekt Zemanova projevu. U konce své vánoční řeči se prezident zmínil, že budou příští rok krajské volby, které neradno podceňovat, v tom samozřejmě s panem Milošem Zemanem nutno souhlasit. Avšak nepotěšila mne jeho následující myšlenka, že na kandidátkách by nejradši viděl starosty obcí. Zeman samozřejmě zmínil úspěšné starosty obcí. S tím mám určitý systémový problém.

Zeman samozřejmě není první, kdo preferuje starosty jako kandidáty do krajských zastupitelstev. Dává to na první dobrou smysl – starosta zná obec, ta je v příslušném kraji, šup s ním na kandidátku.

Analýza je jasná – lidé starosty a místostarosty znají z obcí, budou tedy pro ně pravděpodobně hlasovat. A co je zásadní, voliči (nepřímo) cítí, že jejich starosta „na tom kraji“ pro jejich obec/městečko prolobbuje něco navíc. Ostatně leckteří starostové se tím netají ani v předvolebních kampaních. Hlavně ať je v krajském zastupitelstvu zastoupena naše Zelená Lhota a sousední Červená Lhota nikoliv. O plnohodnotný zápas programů se zde většinou nejedná, spíše o lokální (resp. regionální) lobbismus.

Výhrou pro kandidující volební strany a hnutí zákonitě jest, mají-li v kraji starostu nějakého většího města. Hlasující osoby z lidnatějších měst podle výše popsaného principu „převálcují“ občany z malých obcí, a pěkný krajský volební výsledek je takříkajíc „v kabeli“.

Střet zájmů

Člověk nemusí být zrovna docentem politologie, aby ho napadlo: Pane prezidente, a co obce, jež starosty v krajských zastupitelstvech nemají? Nejsou jejich občané nepřímo diskriminováni? Anebo zvolení dvojjediní „starostové-krajští zastupitelé“ následně zapomenou na své obecní kořeny? Ale pak by se přece jednalo o podvod na jejich voličích. To si holt nevyberete.

Mám za to, že do budoucna by se měl zakázat souběh funkcí starosty (či místostarosty obce) a krajského zastupitele/radního. Mělo by být ex lege preventivně zabráněno střetu zájmů, který se zde zřetelně nabízí. Ze zákona krajský zastupitel musí jednat v zájmu všech občanů kraje. A pokud krajský zastupitel upřednostňuje svou obec, kde je třeba místostarostou, jedná protizákonně.

Nikdo nebere starostům, že jsou to často šikovní a schopní lidé. Ale neměli by sedět současně na dvou židlích. Ať si každý vybere, zda chce být politikem obecním či krajským. Je pravda, že dnes to zákon umožňuje, avšak to pokládám za legislativní chybu, pane prezidente.

Autor je právník.