Vláda po několika názorových kotrmelcích neschválila zavedení povinné maturity z matematiky.

Vláda po několika názorových kotrmelcích neschválila zavedení povinné maturity z matematiky. Zdroj: Scio

Odkládání povinné maturity z matematiky je zásadní chyba. Proč stále dostává přednost čeština?

Jak asi víte, povinná maturita z matematiky asi jen tak brzy nebude. Vláda po několika názorových kotrmelcích řekla jejímu zavedení ne. De facto tak dala zelenou návrhu ministra školství Roberta Plagy (ANO) na zrušení projektu, podle něhož měli gymnazisté z matematiky poprvé povinně maturovat v roce 2021. Pozoruhodná je hlavní argumentační linie – nejprve je údajně třeba zlepšit kvalitu výuky, a až potom eventuálně zase uvažovat (pane bože, pokolikáté už) o zavedení povinné maturitní zkoušky.

V nadsázce lze podotknut: Proč se tedy i učitelům matematiky mají zvyšovat platy, když učí nekvalitně? Na to by nám ministr školství určitě odpověděl, že to myslel jinak, že učitelé vlastně učí dobře, jen výuka je nekvalitní „kvůli nevyjasněné koncepci“ nebo „ze systémového hlediska“. Prostě učitelé učí skvěle, žáci se znamenitě a poctivě připravují, ale doba ještě asi není zralá na zavedení povinné maturity z matematiky.

V rámci fair-play musím uznat, že asi žádný ministr školství v EU (možná i na světě) neřekne voličům, pardon rodičům, že mají hloupé děti. Stejně tak neřekne voličům, pardon učitelům (dokonce ani učitelům matematiky), že svou práci flákají, a proto nelze zavést povinnou maturitu z tohoto důležitého a potřebného předmětu. Víte, kolik mají takoví učitelé příbuzných a známých, víte kolik je to v součtu voličů?

Obrovským zklamáním pro řadu lidí muselo být, že se do tažení proti povinné maturitě z matematiky se zapojili dokonce i „pokrokoví“ Piráti. Jak chtějí budovat informační a digitální společnost bez hlubší znalosti matematiky, nám jistě nějak šalamounsky zdůvodní, nicméně určitá pachuť stejně zůstane. Tedy alespoň u analytičtější části veřejnosti, zbytku je to v principu jedno.

Zamilujte se do matiky díky nejlepším aplikacím >>>

Nadřazenost češtiny už nedává smysl

Podívejme se na maturitní krajinu ještě z jiného, někdy opomíjeného pohledu. Může mi někdo vysvětlit, proč musí být nadále povinná maturita z českého jazyka? Může nám ministerstvo školství odpovědně osvětlit, proč je čeština důležitější než matematika, fyzika, chemie či kupříkladu dějepis? Nejde spíše o zaběhnutý stereotyp, o kterém jsme líní přemýšlet?

Jen teď, prosím, nezačněte argumentovat ve stylu – povinná je proto, aby se lidé nepsali s hrubkami. Pravopis a gramatiku musí přece zvládnout již žáci základních škol, koneckonců gramatika ani není náplní maturitní zkoušky. Nikdo také neargumentuje povinnou maturitou ze zeměpisu, proto „aby každý věděl, že hlavní město Slovenska je Bratislava“. Ironicky by bylo možné dodat, že význam maturity z českého jazyka klesá s rapidně stoupající rozšířeností textových editorů, které opraví většinu gramatických chyb. Tedy více než dnešní průměrný žák, postižený povinnou maturitou z češtiny.

Nikdo výrazněji nepopírá význam a krásu českého jazyka. Nicméně důležité jsou i jiné předměty vyučované na středních školách. Proto se nebojme diskuze o zrušení povinné maturity z českého jazyka. Ministerstvo školství by ve svém liberalismu mělo být důslednější – pokud má být nepovinná matematika, tak proč ne i čeština?

Autor je právník.