174 tisíc za ztrátu sedmi let života: Stát směšně nízkým odškodněním nevinného policisty zásadně pochybil

Spravedlnost je velice citlivá a důležitá věc. A jak ví i studenti nižších ročníků právnických fakult, právo a spravedlnost nejsou – a vlastně nikdy nebyly – totéž. Více než sedm let čelil obvinění jeden severočeský policista, a to za smyšlené znásilnění šestnáctileté dívky. Po dlouhých sedmi letech ho soudy pravomocně konečně osvobodily. Policista nikoho neznásilnil, byl skandalizován neoprávněně. Nedokážu si ani představit, jakým náporem na psychiku musel zmíněný nevinný člověk roky procházet. Zmíněný křivě obviněný policista se rozhodl, a to zcela logicky a správně, zažalovat český stát za nepřiměřeně dlouhý proces. Být sedm let na pranýři a v očích veřejnosti, ale hlavně rodiny, spolupracovníků a kamarádů být sedm let za chlípného násilníka je opravdu dost zlé, proto žalobě zcela rozumím.

Přemýšlivější čtenář si řekne, proč zmíněný policista nežaloval tu osobu, která ho křivě nařkla? Proč žaloval i náš demokratický stát? I proto, že právní zauzlení v tomto případě mimo jiné spočívalo v neskutečných justičních průtazích. Předmětná věc se údajně neskutečně dlouho vlekla, a to vinou české justice, respektive českého státu. Kauza údajného znásilnění byla poznamenána chybami prvoinstančního okresního soudu, který se proto musel věcí zabývat opakovaně, a až neuvěřitelnými časovými mezerami. Jen pro představu: hlavní líčení začalo až téměř po roce a půl od podání obžaloby.

A teď přijde pointa – jak zjistil deník MF Dnes, jako odškodnění poškozenému musí stát za sedm let dlouhý proces zaplatit 174 tisíc korun. Ano, čtete správně, stát má policistovi vyplatit částku, která je de facto skoro rovna jednomu měsíčnímu (ne ročnímu) platu soudce Nejvyššího či Ústavního soudu. Rozhodně nenavádím ke snížení platů vysokých soudců, ale musím zvednout obočí nad velice nízkou částkou, která byla křivě obviněnému a pak sedm let popotahovanému spoluobčanovi přiznána jako odškodnění. Vždyť to je necelých 25 tisíc korun za rok enormního strádání.

Přijde vám to spravedlivé? Ano, podle formálních tabulek to bude patrně v pořádku, ale spravedlivé to není ani omylem, milý český státe. Právě takovéto causy podrývají důvěru občanů ve spravedlnost a právní stát více než „sto Babišů a Kalousků“ dohromady. I když formálně je vše asi v pořádku.

Autor je právník.