Zbraně odevzdat, hubu držet, režim poslouchat: Základy každé totality!

Zbraně odevzdat, hubu držet, režim poslouchat: Základy každé totality! Zdroj: profimedia.cz

Návrh komise EU zakázat nože: Každá totalita nejdřív odzbrojí lidi!

Struktury Evropské unie na všech svých úrovních vykazují tak nápadné shody s fungováním socialistického státu, že bychom alespoň my v postkomunistických zemích měli být opravdu hodně ostražití. Diskutovaný zákaz některých nožů má svou letitou tradici. Pojďme na krátkou procházku historií odzbrojování obyvatelstva!

Žijeme v krásné nové době, v epoše, kdy běžné starosti sejme z plecí občana bdělý, zodpovědný a moudrý bruselský úředník. A tou nejzákladnější potřebou občana – i třeba podle psychologa Abrahama Maslowa – je bezpečí. Bezpečí, které nám narušují teroristé, lidé z jiné kultury, s militantní nábožensko-politickou ideologií války proti všemu jinému, než jsou oni sami. Islamisté. Útočí samopaly, auty i bombami.

Ve starosti o občanovo blaho je prvořadým úkolem úředníka vydat směrnici, zajistit realizaci nařízení, a tak zajistit bezpečí občanů. Proto navrhl Výbor pro terorismu vládám zákaz některých typů nožů – a my, poučeni historií, bychom měli začít být ostražití, ne-li rovnou prchat. Když začne moc odzbrojovat lidi, schyluje se minimálně k totalitě, ale spíše k vraždění.

Japonský vzor: Éra nových zítřků!

Japonsko bylo vyspělou civilizací už v době, kdy se tady pod Řípem zrovna stěhovaly národy, a vynález totalitní společnosti lze považovat za jeden z velkých úspěchů japonské civilizace. Již v epoše Asuka-džidai bylo vydáno něco jako Ústava, přesně roku 702 – zákoník Taihó – kde bylo výslovně napsáno, že všichni musej držet hubu a všechno je císařovo.

Později začaly reformy Taika (tzn. Velká změna). Začala soupisem veškeré zemědělské půdy vyslanými vládními úředníky. Po zaevidování bylo zrušeno soukromé vlastnictví půdy, která přešla do osobního vlastnictví vladaře. Vznikl nový centralizovaný systém státní správy, každý Japonec podléhal přímo panovníkovi, obyvatelstvo bylo rozděleno do skupin po padesáti rodinách do jednotně velkých obcí, a zavedla se daň z nemovitosti. Základním momentem, který zahájil reformu (totalitu), bylo odzbrojení obyvatelstva. V každé oblasti byl vládní sklad, do kterého museli obyvatelé odevzdat všechny zbraně. Reformy Taika jsou asi prvním historicky doloženým příkladem totality hitlerovsko-stalinského typu.

Po několika stech letech a spoustě válek se to zase znormalizovalo, Japonci (ne lid, ten musel držet hubu bez ohledu na systém vždy) měli své meče, a vládla všeobecná spokojenost. Až 23. října 1868 nastala epocha Meidži džidai, což doslova znamená éra osvícené vlády. Komunismus byl také nejspravedlivější režim na světě. Éra Meidži začala zákazem nošení zbraně na veřejnosti. Následně prozápadní vládce do té doby izolované Japonsko otevřel Evropě, zrušil šlechtu, ráznými kroky rozbořil japonskou kulturu a zemi plně otevřel pozápadnění. Když se zakázaný a odzbrojený šlechtický stav – samurajové – pokusil o povstání, nechal osvícený reformní panovník povraždit 25 000 příslušníků historické elity země.

Kdyby měli Židé zbraně

Jak historie sebevražedného, ale hrdého a hrdinského povstání Varšavského ghetta proti nacistickým okupantům, tak nedávné bojové úspěchy svobodného státu Izrael ukazují, že Židé opravdu umějí bojovat. Přesto proběhl holocaust, a němečtí Židé jeli na porážku vlakem bez odporu.

Oni se totiž neměli čím bránit – odzbrojení německých občanů bylo jedním z bodů, který zavedl Adolf Hitler v roce 1938, když už disponoval perfektně vyzbrojenými vojenskými a paramilitárními jednotkami řízenými jeho nacistickou stranou. Takže Židé neměli šanci. Nejde o můj extravagantní názor – kongresman USA za Aljašku Don Young loni ve veřejné diskusi řekl: „Kolik milionů lidí bylo zastřeleno a zavražděno, protože bylo neozbrojených? Padesát milionů v Rusku. Kolik Židů bylo dáno do pecí jen proto, že neměli zbraně?“

Hitler nebyl sám

Turecko omezilo přístup obyvatelstva ke zbraním roku 1911. O čtyři roky později vyvraždili Turci v první genocidě 20. století jeden a půl milionu neozbrojených Arménů. Sovětský Svaz zavedl kontrolu zbraní již za života soudruha Lenina, v roce 1922.

A koneckonců, abychom nechodili jen do zahraničí: „§ 2: Držet střelnou zbraň nebo střelivo může jen ten, kdo k tomu obdržel od okresního národního výboru povolení (zbrojní list). § 19: Je-li to nutné k zachování nebo obnovení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiného důležitého veřejného zájmu, mohou ministerstvo vnitra a pro své obvody též krajské a okresní národní výbory nařídit hlášení všech nebo určitých druhů zbraní (střeliva) nebo jejich odevzdání na určité místo do úschovy nebo omezit a popřípadě i zakázat jejich nošení nebo držení“. To je náš, český zákon ze dne 16. června 1949. Podepsáni například Gottwald nebo Čepička. Pro mladší generaci – komunističtí vrazi.

Prostě řekni ne!

V osmdesátých letech proběhla v Americe zcela neúspěšná kampaň proti drogám. Její heslo znělo „Prostě řekni ne!“ Kampaň nevyšla, protože Američané se nenechají nechat od vlády bu***ovat, a tak si v klidu fetovali dál. Aby nedošlo k omylu – nevyzývám k fetování! Ale měli bychom následovat jejich příkladu a nepoddat se unijní b***aci. A ještě si můžem od Američanů vypůjčit heslo „Prostě řekni ne!“ Zatím platí pro nesmyslné bruselské návrhy, ale já se obávám, že se brzy bude vztahovat na celou Evropskou unii.