nahoru

Stát nedaní prostitutky a návrh Pirátů to má změnit. Sexuální služby lze ale danit už dnes

Petr Kolman 22. února 2019 • 14:40
Prostitutka (ilustrační foto).
Prostitutka (ilustrační foto).
• foto: 
profimedia

Patrně jste též zachytili informaci, že Piráti navrhují zlegalizovat, a tím pádem i zdanit nejstarší řemeslo. Předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek spočítal, že pokud by stát vymezil zákonné normy pro prostituci, do eráru by na daních přibyla skoro jedna miliarda korun. Michálek furiantsky dodal, že tato miliarda by zaplatila roční obědy pro neuvěřitelných sto tisíc dětí. Piráti navrhují, aby se na poskytování sexuálních služeb nahlíželo jako na takzvané nezávislé povolání, obdobně jako například u herců nebo u hudebníků.

Skalní zastánci legalizace nejen z řad Pirátů s oblibou argumentují tím, že jedním z důvodů pro legalizaci a následné zdanění prostituce je, že výtěžek z nejstaršího řemesla bude možné zdanit. A stát tudíž zlepší svou příjmovou rozvahu, například právě o Michálkem uvedenou miliardu. I ministryně financí Alena Schillerová by určitě zajásala. Každá koruna do rozpočtu dobrá. Tenhle argument je ale do jisté míry lichý – příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmu již nyní.

Nahlédneme-li do stávajících daňových předpisů, tak prostitutky a prostituti nemají pražádnou legální výjimku, která by je osvobozovala od placení daní. A měli by tedy logicky platit daň z příjmu, nehledě na předmět podnikání, už dnes. Rovněž dle aktuálních právních předpisů týkajících se veřejného zdravotního pojištění by měli odvádět toto pojistné, a pokud svou činnost vykonávají soustavně, neměli by opomenout ani pojištění sociální.

Stát pasákem? Lživý argument

Pokud by dnes finanční úřad doměřil nějaké prostitutce příslušnou daň či následně tučné penále, nemohla by z právního hlediska nic namítnout. Z hlediska dnešního finančního práva by kurtizána neuspěla ani s odvoláním, ani se žalobou v rámci správního soudnictví. A také by byla s největší pravděpodobností neúspěšná s takzvanou kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Výše napsaným samozřejmě nechci nijak zpochybnit obrovské těžkosti, s nimiž by se pracovníci finanční administrativy při vymáhání daní určitě setkali. Kupříkladu jen při stanovení daňového základu.

Na druhou stranu tvrzení odpůrců legalizace, že uvažovaným zdaněním by se český stát stal „největším pasákem“, také není pravdivé. Tím totiž je dle platného práva už i nyní. Pouze svého práva (zatím) aktivně nevyužívá. Ať již pirátský návrh dopadne jakkoliv, strašení, že se stát stane pasákem, je v zásadě lživé a nesmyslné.

À propos, proč se dnes reálně zdaňuje práce zdravotních sester, a prostitutek nikoliv? Rozumíte tomu? Je to tak v pořádku?

Autor textu je právník.





Diskuse ke článku