Eurovůdci: předsedové Parlamentu, Komise a Evropské rady Martin Schulz, Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Eurovůdci: předsedové Parlamentu, Komise a Evropské rady Martin Schulz, Jean-Claude Juncker a Donald Tusk. Zdroj: Evropská komise

Jaká je dnešní Evropská unie? Povýšenecká a agresivní

Tvrdá, ale realistická politika USA v osobě prezidenta Donalda Trumpa třese s Evropskou unií jak s ratlíkem. Tzv. „elity“ v EU místo spolupřijetí nabídky na bezcelní zónu států G7, tj. USA, Kanady, Japonska, Itálie, Francie, Německa, Británie, naopak vytáhly do boje s novými cly. Přiznejme, že současné politické agresivní postoje EU ohrožují jak Američany, tak nás všechny v Evropě. K ničemu dobrému to není.

Extrémní míra arogance a sebestředné nezodpovědnosti doplněná dětinskou umíněností a socialistickým totalitním viděním budoucí Evropy v hlavách politiků z EU je důvodem, proč EU není schopna čelit současným výzvám. To je realita.

Opatrné naděje

Dílčí změna po volbě v Británii nastala v Rakousku a Itálii. Rakousko přitvrzuje a zloba z Berlína je důkazem, že rakouský kancléř Kurz zvolil správný směr. V Itálii až následný vývoj napoví, jak se startující italská vláda nakonec projeví.

Musíme pomáhat, aby vývoj rakouský a italský měl v EU následování. Obě země i Británie pak mají spojence v Polsku a Maďarsku. Vůli voličů v Británii opustit totalitní EU londýnská vláda Mayové sice prosazuje obtížně, ale ani tento vývoj už nikdo nezastaví.

Trump Ameriku mění

Donald Trump plní sliby a Ameriku mění. Mnozí na tento fakt upozorňovali předem. Skuteční odborníci, politologové a stratégové si totiž dobře uvědomovali, že globalizace má sice své počáteční přínosy, ale nakonec se stejně jako socialismus zvrhne v hydru, která prospěch přináší jen velmi úzké skupině mocných, a to za cenu ruinování mnoha zemí, oslabování západní civilizace a devastace základních lidských hodnot. S takovou globalizací se ale prezident Trump a jeho vláda naštěstí neztotožňují.

EU a plán na likvidaci národů

„Elity“ EU reprezentované osou Brusel–Paříž–Berlín se rozhodly udělat z členských zemí EU jakýsi beznárodní, politicky nesvéprávný útvar. Plán maskují vzletnými a prázdnými slovy o další integraci a solidaritě, ale čím dál více je zřejmé, že tohle je dál neudržitelné. Nesmyslné regulace a kvóty pak jen podtrhují, jak je tento plán nesmyslný.

Ohlupování osou Brusel–Paříž–Berlín, že je nutné pro vyšší blaho „všeholidu“ zrušit národy Evropy, připomíná fanatická náboženství pochybných sekt. Vzývané globalizaci spadla maska a vidíme jen sobectví, chamtivost a nestoudnou bezohlednost.  O vymazání evropských národů se už snažil nacismus a internacionální socialismus a oba pokusy skončily krachem. Díky USA především.

Tragický Obama

Samozřejmě, že se ose Brusel–Paříž–Berlín líbil poločernošský švihák v úřadu amerického prezidenta, jehož špatně skrývaná nenávist k Evropě a bílým obyvatelům byla zřejmá. S ním a s povedenou rodinkou Clintonových v zádech bylo možné a snadné zahájit postupnou likvidaci národů v Evropské unii ve prospěch globalizátorů a fanatiků v EU. Zhoubný plán osy Brusel–Paříž–Berlín je, žel, i přes změnu vlády v USA ale stále aktuální.

Pasivita velké části národů v EU tomu nahrává. Záměrné oslabování aliance NATO zákeřným Berlínem je jen dalším projevem se stejným cílem. Naprosto si podrobit národy v EU.

Zlu je nutné se postavit

Národy v EU si proto musí stále a stále opakovat, že se musí postavit zlu, postavit se nelegální migraci, nesmyslným cenzurám, regulacím a bruselským pahodnotám. O žádné skutečné civilizační a pokrokové hodnoty pro kohokoliv dávno nejde.

Tolik osou Brusel–Paříž–Berlín proklínané sociální sítě zatím ještě umožňují sdělit pravdu a objektivní skutečnosti (jistěže i nepravdy, jak jinak). Jsou to především sociální sítě, které ovlivňují změny v postoji voličů. Proto se osa Brusel–Paříž–Berlín tolik snaží o cenzuru internetu.

Unií vnucovanou beznárodní globalizovanou Evropu musíme odmítnout. Odpudivou ideu o povinném přijímání migrantů dokonce musíme prohlásit za zločinnou.

Zločin proti lidskosti

Na poli mezinárodního práva byl poprvé definován zločin proti lidskosti již v roce 1945 pro potřeby norimberského procesu a pokládá se za zločin mj. „zotročování civilního obyvatelstva“.

Současná politika osy Brusel–Paříž–Berlín prosazuje invazní okupační migraci a ta není ničím jiným než pokusem o zotročování původního evropského obyvatelstva. Nařizování osy Brusel–Paříž–Berlín národům v EU, že došlé migranty si na svém území povinně umístí a tyto enklávy budou doživotně po mnoho dalších generací vyživovat, představuje cílené zotročování původního evropského obyvatelstva. Navíc při nežádoucím vzniku paralelní nesnášenlivé společnosti.

Plán osy Brusel–Paříž–Berlín na to, že jedna část obyvatel bude pracovat a druhá importovaná a neasimilovaná si bude žít bez práce a bez respektu k danému právu, je tak neuvěřitelně zvrácený, že nic takového v dějinách demokracie nikde nenalezneme. Jenom středověcí feudálové a nacisté si takový způsob mohli dovolit, resp. naplánovat. Ale o návrat takového společenského uspořádání žádná demokracie nemůže ani na moment usilovat. Prohlašovat z Bruselu či Berlína, že se jedná o pomoc uprchlíkům, je jako prohlašovat, že likvidační koncentrační tábory nacistů pomáhaly chudým získat dočasné bydlení. Jde o lež mimořádného rozsahu tehdy i dnes a o žádnou pomoc uprchlíkům se samozřejmě nejedná.

Kdo nechce, nevidí

Idea na vybudování Evropy bez národů, ve kterou se má přeměnit současná EU, je až příliš nacistická, aby to bylo možné přehlédnout. Pochopilo to přes padesát procent Britů, pochopili to voliči Donalda Trumpa, a proto v boji s EU za ním stojí. Nejde jen o peníze a cla. Jde o souboj demokracie s fanatiky a diktátory z osy Brusel–Paříž–Berlín.

Osa Brusel–Paříž–Berlín se spoléhá na pasivní, odevzdanou a zkaženou populaci západní části EU a kolaborující vlády. Proto pokračují korupční dotace, tisknou se eura a nakupují se dluhy, které nikdo nikdy nesplatí. Ale žádný strom neroste do nebe.

Klement Gottwald zakroutil krkem demokracii v Československu, nyní se o stejné pokouší osa Brusel–Paříž–Berlín pro celou EU. Jde o protinárodní, protievropskou a odsouzeníhodnou politiku. Cokoliv učiněné proti takové politice je potřebné a správné.

Autor je publicista, bývalý ředitel Českých drah